Ispiši Pošalji prijatelju Kontaktirajte nas

Aktivnosti školske medicine

PREVENTIVNA I SPECIFIČNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŠKOLSKE DJECE, SREDNJOŠKOLACA I STUDENATA

SISTEMATSKI PREGLEDI

  • Pregled za upis djece u prvi razred osnovne škole
   (procjena psihofizičkih sposobnosti za polazak u školu)

  • Sistematski pregled u 5. razredu
   (procjena i praćenje rasta i razvoja i puberteta)

  • Sistematski pregled u 8. razredu
   (pregled i savjetovanje o odabiru srednje škole i zanimanja)

  • Sistematski pregled u I. razredu srednje škole

   (procjena psihofizičkog stanja)

  • Pregled na prvoj godini studija
   (s posebnim naglaskom na reproduktivno i mentalno zdravlje)


CILJANI PREGLEDI
 • Vid, vid na boje ( 3. razred OŠ)
 • Lokomotorni sustav (6. razred OŠ)
NAMJENSKI PREGLEDI
 • prije cijepljenja
 • za sportske aktivnosti
 • za upis u određene srednje škole ili kod promjene škole
 • za upis na određene fakultet
 • za smještaj u đački ili studentski dom
 • za organizirani boravak školske djece
 • na zahtjev druge ustanove
NAPOMENA: nakon svih pregleda važno je provesti indiciranu medicinsku obradu, obavijestiti roditelje (po potrebi razrednika ili stručnog suradnika) te poslije obrade dobiti povratnu informaciju od roditelja.

ZDRAVSTVENA I TJELESNA KULTURA
 • Pregled u svrhu utvrđivanja zdravstvenog stanja i sposobnosti za djelomičnu ili potpunu poštedu programa TZK-a
 • Pregled prije započinjanja bavljenja športskom aktivnošću u svrhu otkrivanja kontraindikacija te sposobnosti bavljenja športom
OBAVEZNA CIJEPLJENJA
 • UPIS U ŠKOLU – ospice, zaušnjaci, rubeola
 • PRVI RAZRED - dječja paraliza
 • OSMI RAZRED - difterija ,tetanus i dječja paraliza
 • ZAVRŠNI RAZRED SREDNJE ŠKOLE - difterija i tetanus (ako je prošlo više od 5 godina od zadnjeg cijepljenja)

napomena: učenici 6. razreda su protiv virusnog hepatitisa B (3 doze) cijepljeni u dojenačko doba te se od ove školske godine više neće trebati cijepiti


NAPOMENA RODITELJIMA: cijepljenjem ŠTITIMO našu djecu od niza zaraznih bolesti!
Vezano je za određenu dob djeteta. Nemojte KASNITI!

ZDRAVSTVENI ODGOJ I PROMICANJE ZDRAVLJA

Okvirne teme usaglašene sa potrebama i dobi učenika i učenica. Odvijaju se u obliku predavanja, radionica, tribina ili rada u malim grupama

TEME:


 • Pravilno pranje zubi po modelu
 • Zdrava prehrana i njen utjecaj na rast i razvoj
 • Pubertet – fiziologija (dječaci, djevojčice) i higijena menstruacije
 • Profesionalna orijentacija- utjecaj kroničnih bolesti i poremećaja na odabir zvanja
 • Reproduktivno zdravlje – Humani odnosi među spolovima i planiranje obitelji
 • Spolno prenosive bolesti (uključujući AIDS)
 • Smanjenje broja neplaniranih i neželjenih trudnoća
 • Mentalno zdravlje – prilagodba na školu, školski neuspjeh
 • Poremećaj u ponašanju i emocionalne teškoće
 • Društveno prihvaćene bolesti ovisnosti-pušenje
 • ALKOHOL –provodimo edukaciju edukatora – "mladi za mlade"
 • (Srednjoškolci koji završe edukaciju vode radionice i predavanja učenicima svojih škola)
 • Bolesti ovisnosti-zlouporaba droga
 • Očuvanje i promicanje zdravlja stjecanjem znanja i vještina te razvijanje odgovornosti za osobno zdravlje
RAD U PRVOSTUPANJSKIM STRUČNIM KOMISIJAMA

BRIGA I SKRB ZA DJECU SA TEŠKOĆAMA U RAZVOJU
 • Odvija se u suradnji sa stručnim službama škola
 • utvrđivanje psiho-fizičkih sposobnosti za početak školovanja
 • utvrđivanje najpogodnijeg oblika daljnjeg školovanja
 • osposobljavanje za samostalan život i rad (ako je moguće)
SUDJELOVANJE U RADU STRUČNIH SLUŽBI ŠKOLA
 • stručni aktivi
 • učiteljska vijeća
 • razredni sastanci
 • roditeljski sastanci
SAVJETOVALIŠNI RAD

Odvija se individualno, grupno i obiteljski. Preporučamo najavit se i dogovorit termin na naše brojeve mobitela.

Pomoć u rješavanju problema s kojima se susreću školska djeca , mladi i njihovi roditelji a najčešći su:
 • zaštita i unaprjeđenje mentalnog zdravlja
 • prilagodba na školu
 • školski neuspjeh
 • poremećaj ponašanja
 • emocionalne teškoće
 • rizična ponašanja (alkohol, droga…)
 • skrb za učenike sa teškoćama u razvoju
Zaštita i unaprjeđenje reproduktivnog zdravlja
 • podizanje svijesti i obaviještenosti o važnosti reproduktivnog zdravlja , spolnosti i spolno prenosivim bolestima
 • smanjenje broja neplaniranih i neželjenih trudnoća
Zaštita kronično bolesnog djeteta. ​
Vezani sadržaj:

Besplatni info telefoni za nacionalne programe

Rak grlića maternice i rak dojke

Rak debelog crijeva

0800-200-080

Djelatnosti
Školska medicina 040 312 157
Mikrobiološki laboratorij 040 310 336
Epidemiologija 040 310 337
Javno zdravstvo 040 386 839
Djelatnost za zaštitu mentalnog zdravlja,
prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti
040 314 400
Računovodstvo 040 386 825
Ravnateljstvo 040 311 790
KONTAKT

Ivana Gorana Kovačića 1E,
40 000 Čakovec

Tel/Fax: 040/310-338
E-mail: info->zzjz-ck|hr

Kontaktirajte nas online