Higijenski minimum - RAD S HRANOM I U UGOSTITELJSKIM OBJEKTIMA​

Temeljem čl. 37. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/7, 113/08, 43/09 i 130/17) propisano je da osobe koje na svojim radnim mjestima u proizvodnji ili prometu hranom i vodom za ljudsku potrošnju dolaze u dodir s hranom te osobe koje rade na pripremi i serviranju hrane moraju imati potrebna znanja o zdravstvenoj ispravnosti hrane i osobnoj higijeni odnosno položen tečaj higijenskog minimuma prije početka rada i obnavljati ga svakih 5 godina.

Za osobe koje su završile srednjoškolsko strukovno obrazovanje za prehrambeno-prerađivačka i ugostiteljska zanimanja, upućuju se na tečaj nakon 5 godina od dana završetka srednjoškolskog strukovnog obrazovanja.

Smatra se da osobe koje su završile sveučilišni diplomski studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja: medicine, farmacije, sanitarnog inženjerstva, biokemijskog inženjerstva, prehrambenog inženjerstva, nutricionizma, biologije, biotehnologije i veterinarskih znanosti posjeduju potrebna znanja o zdravstvenoj ispravnosti hrane i osobnoj higijeni te su izuzete od ove obveze.

Tečajeve za stjecanje osnovnog znanja o zdravstvenoj ispravnosti namirnica i sprečavanju zaraznih bolesti popularno se nazivaju «Tečajevi higijenskog minimuma».

Odredbama Pravilnika o načinu i programu stjecanja potrebnog znanja o zdravstvenoj ispravnosti hrane (NN 116/2018) tečajevi se organiziraju po osnovnom i proširenom programu.

OSNOVNI PROGRAM

Pohađanje tečajeva po osnovnom programu obuhvaća osobe koji rade u sljedećim djelatnostima:

 1. ugostiteljski objekti u kojima se pripremaju i poslužuju pića i topli napitci
 2. skladišta i trgovine zapakirane i nezapakirane hrane koja nije lako kvarljiva i ne zahtijeva posebne temperaturne uvjete čuvanja
 3. skladišta i objekti prodaje izvan prostorija zapakirane ili nezapakirane hrane koja zahtijeva ili ne zahtijeva posebne temperaturne uvjete čuvanja (prodajna vozila, kiosci, automati, rashladne škrinje)
 4. objekti u kojima se isključivo peku smrznuti pekarski proizvodi
 5. objekti u kojima se isključivo pripremaju, peku i poslužuju prhka, lijevana ili dizana tijesta
 6. tržnice na veliko i malo koje obavljaju prodaju hrane izvan prostorija, osim primarnih proizvoda
 7. objekti u kojima se obavlja više djelatnosti, a koje su obuhvaćene točkama 1. do 6.
 8. objekti u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu
 9. objekti koji se primarno koriste kao privatni stambeni prostori, a u kojima se priprema svježi sir i vrhnje radi stavljanja na tržište
 10. objekti u kojima se obavlja djelatnost skladištenja hrane životinjskog podrijetla koji ne podliježu odobravanju u skladu s Uredbom (EZ) br. 853/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o utvrđivanju određenih higijenskih pravila za hranu životinjskog podrijetla SL L 139, 30. 4. 2004.
 11. sabirališta mlijeka od dva ili više proizvođača u sustavu otkupa od jednog objekta odobrenog za preradu mlijeka
 12. objekti u kojima se obavlja djelatnost punjenja i pakiranja pčelinjih proizvoda, osim primarne proizvodnje i osim dodataka prehrani
 13. mesnice
 14. ribarnice
 15. sabirališta divljači

PROŠIRENI PROGRAM

Pohađanje tečajeva po proširenom programu obuhvaća osobe koje rade u objektima dvojne djelatnosti iz popisa djelatnosti za Osnovni program, kao i sve osobe koje na svojim radnim mjestima u proizvodnji ili prometu hranom i vodom za ljudsku potrošnju dolaze u dodir s hranom te osobe koje rade na pripremi i serviranju hrane, a nisu obuhvaćena djelatnostima iz popisa djelatnosti za Osnovni program.

Materijale u elektronskom obliku možete preuzeti na svoje računalo na niže navedenim linkovima.

PRIJAVE ZA TEČAJ

Prijava za tečaj podnosi se putem pravne odnosno fizičke osobe poslodavca kod koje je radnik zaposlen ili osobno.

Prijavnice se zaprimaju poštom na adresi Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije, I.G.Kovačića 1E, Čakovec, putem elektronske pošte na  ekologija@zzjz-ck.hr  ili faksom na broj 040/386-845. Prijavnicu za tečaj možete preuzeti na niže navedenom linku.

CJENIK TEČAJA

OSNOVNI PROGRAM 29.20€ + PDV / 220,00 kn + PDV

PROŠIRENI PROGRAM 58.40€ + PDV / 440,00 kn + PDV

PONOVNO POLAGANJE ISPITA 10.62€ + PDV / 80,00 kn + PDV

Kontakt:   Mario Jović                   Gsm: 099-2256125         e-mail: mario.jovic@zzjz-ck.hr

Datoteke uz članak:
OSNOVNI TEČAJ
PROŠIRENI TEČAJ
PRIJAVNICA
GRUPNA PRIJAVA