Higijenski minimum - RAD S KOZMETIKOM I U OBJEKTIMA ZA ULJEPŠAVANJE

Temeljem članka 37, Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (N.N. br.: 79/07, 113/08, 43/09 i 130/17) i Pravilnikom o načinu i programu stjecanja potrebnog znanja o sprečavanju zaraznih bolesti  (NN 116/2018) propisano je da:

Osobe koje obavljaju poslove u proizvodnji, odnosno prometu kozmetičkih proizvoda, a koje na svojim radnim mjestima dolaze u neposredan dodir s kozmetičkim proizvodima, te fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost pružanja usluga njege ili uljepšavanja lica i tijela, kao i osobe koje obavljaju poslove unošenja boja i stranih tijela u kožu i sluznice, također moraju imati potrebna znanja o sprečavanju zaraznih bolesti odnosno položen tečaj higijenskog minimuma prije početka rada i obnavljati ih svakih 5 godina.

  • Osobe koje su završile srednjoškolsko strukovno obrazovanje u programima  za gore navedene djelatnosti imaju usvojena potrebna znanja za rad.
  • Isto je potrebno obnavljati svakih 5 godina.
  • Osobe koje su završile sveučilišni diplomski studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja: medicine, farmacije, medicinske biokemije i sanitarnog inženjerstva posjeduju potrebna znanja o sprečavanju zaraznih bolesti i osobnoj higijeni te su izuzete od obveze pohađanja tečaja (Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (N.N. 130/2017 od 27.12.2017).

Materijale u elektronskom obliku možete preuzeti na svoje računalo na niže navedenim linkovima.

PRIJAVE ZA TEČAJ

Prijava za tečaj podnosi se putem pravne odnosno fizičke osobe poslodavca kod koje je radnik zaposlen ili osobno.

Prijavnice se zaprimaju poštom na adresi Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije, I.G.Kovačića 1E, Čakovec, putem elektronske pošte na  ekologija@zzjz-ck.hr  ili faksom na broj 040/386-845. Prijavnicu možete preuzeti na niže navedenim linkovima.

CJENIK TEČAJA

PRVO POLAGANJE 35.04€ + PDV / 264,00 kn + PDV

OBNAVLJANJE ZNANJA  17.52€ + PDV / 132,00 kn + PDV

PONOVNO POLAGANJE ISPITA 10.62€ + PDV / 80,00 kn + PDV

​Kontakt:   Mario Jović                   Mob: 099-2256125         e-mail: mario.jovic@zzjz-ck.hr