Ispiši Pošalji prijatelju Kontaktirajte nas

Znanstveno-istraživački rad i razvoj regionalnog registra za rak

Temeljem statističkih te drugih istraživanja provode se stručne analize u svrhu praćenja zdravstvenog stanja stanovništva i evaluacije preventivnih programa.

 1. Istraživanja
  U 2005. godini provedena su slijedeća istraživanja:

  • "Osnovni zdravstveni pokazatelji zaštite majki i djece u Međimurskoj županiji"
  • Analiza Prekida trudnoće u Županijskoj bolnici Čakovec od 1998.-2003. godine.
  • Analiza zdravstvenog stanja žena fertilne dobi u Međimurskoj županiji od 2001.-2003. godine
  • "Incidencija i smrtnost od kolorektalnog karcinoma karcinoma prostate u Međimurskoj županiji"

 2. Praćenje i ocjena zdravstvenog stanja pučanstva te izdavanje publikacije "Zdravstveno stanje pučanstva i rad zdravstvene djelatnosti u Međimurskoj županiji". Publikacija "Zdravstveno stanje..." koju izdajemo od 1997. godine, rezultat je kontinuiranog praćenja, raščlambe i prikaza zdravstvenih podataka sakupljenih i obrađenih u Zavodu za javno zdravstvo Međimurske županije iz cjelokupnog zdravstvenog sustava .
  Ti podaci omogućuju uvid u organizacijsku strukturu zdravstvene zaštite, djelatnički kapacitet pružanja zdravstvene zaštite i učinke, te izradu pokazatelja zdravstvenog stanja stanovništva naše županije, te praćenje trendova. Podatke koriste zdravstveni djelatnici i druge zainteresirane pravne i fizičke osobe, te jedinice lokalne uprave u Međimurskoj županiji u svakodnevnom praktičnom radu kao i kod donošenja značajnih dugoročnih odluka i planova vezanih za zdravstvo u našoj Županiji.

  Zdravstveno stanje stanovništva utvrđuje se direktnim i indirektnim pokazateljima. Danas postoji opća suglasnost za korištenje podataka dobivenih periodičnim izvješćima rutinske statistike, pri utvrđivanju stupnja raširenosti bolesti u pučanstvu, premda tako dobiveni statistički podaci imaju ozbiljnih ograničenja , ponajprije zato što morbiditetna statistika bilježi epizode bolesti, a ne bilježi oboljele osobe (za to postoje Državni zdravstveni registri).
  Uz strukturu pobola , značajan pokazatelj zdravstvenog stanja , odnosno promjena u zdravstvenom stanju je struktura smrtnosti po dobi, spolu i uzrocima smrti. Podaci o pobolu i smrtnosti, te određena biodemografska obilježja stanovništva ključne su odrednice za planiranje zdravstvene zaštite.

  Podaci objedinjeni u spomenutim publikacijama, kao i drugi podaci iz interne dokumentacije Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije korišteni su u izradi Slike zdravlja Međimurske županije koju je Tim za zdravlje Međimurske županije izradio u mjesecu rujnu 2004. godine i temeljem koje su određeni javnozdravstveni prioriteti.

 3. Razvoj regionalnog Registra za rak

  Obzirom da se u Djelatnosti za socijalnu medicinu objedinjuju podaci o osobama koje su oboljele ili umrle od malignih bolesti za područje cijele Međimurske županije, uz pretpostavku potpunog obuhvata posebno Prijave maligne neoplazme koju ispunjavaju liječnici primarne zdravstvene zaštite onda kada je prvi puta pacijentu definitivno nakon dijagnostičke obrade postavljena dijagnoza malignoma, moguće je izračunati stope novooboljelih (incidenciju) od malignih bolesti za područje Međimurske županije.

  U planu je izrada kompjutorskog programa za obradu ovih podataka temeljem čega bi se organizirao županijski Registar za rak. Registar za rak je specijalni statističko-epidemiološki instrument za poimenično višegodišnje, odnosno doživotno praćenje osoba oboljelih od raka.
  On nam omogućuje spoznavanje stvarne veličine problema malignih bolesti na županijskoj razini, a to su inidencija- koja govori o riziku obolijevanja od raka, prevalencija - trenutan broj ukupno oboljelih, te smrtnost od raka, kao i njihovo kretanje u vremenu i prostoru. Ažurnim informacijama iz registra moguće je brzo uočavanje neuobičajene učestalosti bolesti. Kumulirani podaci o većem broju osoba i s dovoljno obilježja omogućuju epidemiološka, klinička i druga istraživanja.
Vezani sadržaj:

Besplatni info telefoni za nacionalne programe

Rak grlića maternice i rak dojke

Rak debelog crijeva

0800-200-080

Djelatnosti
Školska medicina 040 312 157
Mikrobiološki laboratorij 040 310 336
Epidemiologija 040 310 337
Javno zdravstvo 040 386 839
Djelatnost za zaštitu mentalnog zdravlja,
prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti
040 314 400
Računovodstvo 040 386 825
Ravnateljstvo 040 311 790
KONTAKT

Ivana Gorana Kovačića 1E,
40 000 Čakovec

Tel/Fax: 040/310-338
E-mail: info->zzjz-ck|hr

Kontaktirajte nas online