Ispiši Pošalji prijatelju Kontaktirajte nas

Natječaj za prijem zdravstvenih i nezdravstvenih radnika na pripravnički staž na temelju ugovora o stručnom osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije,

temeljem suglasnosti Ministarstva zdravstva objavljuje

 

 

NATJEČAJ

za primanje na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

na određeno vrijeme u trajanju od 1 godine

 

  1. 1 izvršitelja/icu ADMINISTRATIVNI REFERENT

            Uvjet -   završena srednja škola ekonomskog smjera

 

  1. 1 izvršitelj/ica SANITARNI TEHNIČAR

            Uvjet -  završena srednja medicinska škola za sanitarne tehničare

 

  1. 1 izvršitelj/ica  diplomirani sanitarni inženjer/ magistar sanitarnog  inženjerstva

            Uvjet - završen specijalistički diplomski stručni studij / diplomski sveučilišni  

        studij sanitarnog inženjerstva

 

 

Osim uvjeta pod 1, 2 i 3. uvjete za prijavu ostvaruje nezaposlena osoba prijavljena u evidenciju nezaposlenih duže od 30 dana, bez evidentiranog staža u zvanju za kojeg se obrazovala, bez obzira na ukupno evidentirani staž u mirovinskom osiguranju.

 

Prijavi je potrebno priložiti:

-          životopis

-          dokaz o stručnoj spremi – preslika završne svjedodžbe/diplome

-          domovnica

-     potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje iz koje je vidljivo da je kandidat prijavljen u evidenciji nezaposlenih duže od 30 dana, odnosno, da ispunjava uvjete za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa  

 

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od objave natječaja, odnosno 10.04.2017. god.

 

Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa obavlja se na temelju sklopljenog ugovora između odabranih kandidata i ZZJZ Međimurske županije, ali tek nakon dobivenog odobrenja za stručno osposobljavanje od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

 

Molbe s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se na adresu:

Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije, Ivana Gorana Kovačića 1e, 40 000 Čakovec s naznakom “Za natječaj – primanje na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa radi obavljanja pripravničkog staža”.

 

     O rezultatima natječaja kandidati/kandidatkinje će biti obaviješteni/e najkasnije u roku od 15 dana.

 

                                                                                                          Ravnateljica

prim. Marina Payerl-Pal dr. med.

 

 

Klasa:   100-04/17-02/2

Ur.broj: 2109-70-03-17/1

Datoteke uz članak:
Odluka o odabiru kandidata - sanitarni tehničar
412.80 kB

Besplatni info telefoni za nacionalne programe

Rak grlića maternice i rak dojke

Rak debelog crijeva

0800-200-080

Djelatnosti
Školska medicina 040 312 157
Mikrobiološki laboratorij 040 310 336
Epidemiologija 040 310 337
Javno zdravstvo 040 386 839
Djelatnost za zaštitu mentalnog zdravlja,
prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti
040 314 400
Računovodstvo 040 386 825
Ravnateljstvo 040 311 790
KONTAKT

Ivana Gorana Kovačića 1E,
40 000 Čakovec

Tel/Fax: 040/310-338
E-mail: info->zzjz-ck|hr

Kontaktirajte nas online