Ispiši Pošalji prijatelju Kontaktirajte nas

Natječaj za primanje u radni odnos na određeno vrijeme u nepunom radnom vremenu

 Klasa: 100-04/17-02/1

       Ur.broj: 2109-70-03-17/1

       Datum: 22.03.2017

 

 

 

       Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije objavljuje:

 

NATJEČAJ

 

       za zapošljavanje na nepuno radno vrijeme u trajanju od 16 sati tjedno, na određeno vrijeme

 

           -          magistar nutricionizma / dipl.inženjer prehrambene tehnologije smjera nutricionist

              – 1 izvršitelj

 

       Uvjeti:

        - završen Diplomski studij nutricionizma ili prehrambene tehnologije smjera nutricionist

       - minimalno 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima

 

       Dodatni uvjeti koji pristupnicima donose prednost na natječaju:

 

        znanje stranog jezika,

        poznavanje rada na računalu

        volontiranje, sudjelovanje u javnozdravstvenim projektima

 

       Uz prijavu za zapošljavanje prilaže se u preslici:

       1. životopis

       2. diploma

       3. dokaz o radnom iskustvu – potvrdu poslodavca da ima najmanje 1 godinu rada u struci na

           istim ili sličnim poslovima

       4. domovnica

       5. uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)

       6. potvrdu ili el. zapis o radnopravnom statusu osiguranika kojeg izdaje HZMO

       7. kraći životopis s osvrtom na poznavanje osnove rada na računalu te poznavanje stranih

           jezika

 

       Rok za podnošenje molbi je 8 dana od objave natječaja.

       Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

       Nepotpune i nepravodobne prijave se neće razmatrati.

 

       Molbe s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se na adresu: 

       Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije, Ivana Gorana Kovačića 1e, 40 000 Čakovec 

       s naznakom “za natječaj – magistar nutricionizma/ dipl.inženjer prehrambene 

       tehnologije smjera nutricionist”

 

       O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana.

            
Datoteke uz članak:
Obavijest o odabiru kandidata
287.17 kB

Besplatni info telefoni za nacionalne programe

Rak grlića maternice i rak dojke

Rak debelog crijeva

0800-200-080

Djelatnosti
Školska medicina 040 312 157
Mikrobiološki laboratorij 040 310 336
Epidemiologija 040 310 337
Javno zdravstvo 040 386 839
Djelatnost za zaštitu mentalnog zdravlja,
prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti
040 314 400
Računovodstvo 040 386 825
Ravnateljstvo 040 311 790
KONTAKT

Ivana Gorana Kovačića 1E,
40 000 Čakovec

Tel/Fax: 040/310-338
E-mail: info->zzjz-ck|hr

Kontaktirajte nas online