Ispiši Pošalji prijatelju Kontaktirajte nas

Natječaj za zapošljavanje na neodređeno vrijeme

Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije objavljuje:

 

NATJEČAJ

za zapošljavanje na neodređeno vrijeme

 

-          1 izvršitelja ( m/ž ) na poslovima Pomoćnika ravnatelja za kvalitetu u Zavodu za javno zdravstvo Međimurske županije

 

Uvjeti:

 

-          završen diplomski studij (VSS) prirodoslovnog usmjerenja,

-          položen stručni ispit (ukoliko je kandidat zdravstvenog usmjerenja),

-          završena specijalizacija iz određene grane medicine i položen specijalistički ispit (ukoliko je kandidat zdravstvenog usmjerenja),

-          odobrenje za samostalan rad (ukoliko je kandidat zdravstvenog usmjerenja),

-          minimalno 3 godine radnog iskustva na poslovima akreditacije ,

-          hrvatsko državljanstvo,

-          poznavanje rada na računalu (Word, Exel, Power Point),

-          znanje engleskog jezika,

-          predložen plan i program rada i razvoja kvalitete.

 

Kandidati su uz molbu dužni priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja u presliku, i to:

1.       diploma,

2.       domovnica,

3.       uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci),

4.       potvrdu ili el. zapis o radnopravnom statusu osiguranika kojeg izdaje HZMO,

5.       kraći životopis s osvrtom na poznavanje osnove rada na računalu i poznavanje engleskog jezika,

6.       uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

7.       odobrenje za samostalan rad,

8.       dokaz o imenovanju o provođenju akreditacije u zdravstvenom sustavu,

9.       plan i program rada i razvoja kvalitete.

 

- 1 izvršitelja (m/ž) na poslovima  prvostupnika/prvostupnice medicinske sestre/tehničara (bacc.med.techn.) u Djelatnosti za javno zdravstvo Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije.

 

Uvjeti:

 

-     VŠS, prvostupnik/prvostupnica (bacc.med.techn.),

-       hrvatsko državljanstvo,

-       odobrenje za samostalan rad,

-       poznavanje rada na računalu i znanje engleskog jezika,

-       položen vozački ispit (B kategorija),

-       1 godina radnog iskustva.

 

 

 

 

Uz prijavu za zapošljavanje prilaže se u preslici:

1.       diploma,

2.       domovnica,

3.       uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci),

4.       odobrenje za samostalan rad,

5.       potvrdu ili el. zapis o radnopravnom statusu osiguranika kojeg izdaje HZMO,

6.       preslika vozačke dozvole,

7.       kraći životopis s osvrtom na poznavanje osnove rada na računalu te poznavanje engleskog jezika.

 

 

Rok za podnošenje molbi je 8 dana od objave natječaja.

 

Zavod javno zdravstvo Međimurske županije pridržava pravo za kandidate koji ispunjavaju uvjete ovog natječaja provesti testiranje (provjera znanja i sposobnosti, sklonost timskom radu, komunikacijske vještine, odgovornost i sl.), kao i provesti usmeni razgovor, a o čemu će kandidati biti obaviješteni.

Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravovremene prijave na javni natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na javni natječaj i njihove prijave neće se razmatrati.

Do donošenja odluke o izboru kandidata, natječaj ili dijelovi natječaja mogu biti poništeni.

 

Molbe s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se na adresu Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije, Ivana Gorana Kovačića 1e, 40 000 Čakovec s naznakom “za natječaj za pomoćnika ravnatelja za kvalitetu” ili “za natječaj za prvostupnika/prvostupnicu medicinsku sestru/tehničara (bacc.med.techn.)

 

       O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana.

 

 

 

                                              

Klasa:   100-04/14-02/7

Urbroj: 2109-70-03-14/1

Čakovec, 05.09.2014.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besplatni info telefoni za nacionalne programe

Rak grlića maternice i rak dojke

Rak debelog crijeva

0800-200-080

Djelatnosti
Školska medicina 040 312 157
Mikrobiološki laboratorij 040 310 336
Epidemiologija 040 310 337
Javno zdravstvo 040 386 839
Djelatnost za zaštitu mentalnog zdravlja,
prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti
040 314 400
Računovodstvo 040 386 825
Ravnateljstvo 040 311 790
KONTAKT

Ivana Gorana Kovačića 1E,
40 000 Čakovec

Tel/Fax: 040/310-338
E-mail: info->zzjz-ck|hr

Kontaktirajte nas online