Ispiši Pošalji prijatelju Kontaktirajte nas

Natječaj za zapošljavanje - MEDICINSKA SESTRA / TEHNIČAR

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
I.G.Kovačića 1e 40 000 Čakovec
Ur.broj: 01-237/2012
Čakovec, 30. kolovoza 2012.godine

Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije raspisuje

NATJEČAJ

za prijem u radni odnos

 • za zapošljavanje na određeno vrijeme u trajanju od mjesec dana (1 mjesec)
 • zamjena za privremeno nenazočnu radnicu radi korištenja bolovanja, (mogućnost produljenja ugovora na duže razdoblje u slučaju dugotrajnijeg bolovanja uz uvjet dobivanja suglasnosti Ministarstva).

1 izvršitelja/cu MEDICINSKU SESTRU/TEHNIČARA
u Djelatnosti školske medicine Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije

Uvjeti:

 • završena srednja medicinska škola,
 • položen stručni ispit,
 • posjedovanje odobrenja za samostalan rad od HKMS,
 • položen vozački ispit B kategorije.

Kandidati su dužni uz prijavu dostaviti:

 • diplomu o završenoj srednjoj medicinskoj školi (preslik),
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu (preslik),
 • odobrenje za samostalan rad (preslik),
 • životopis, - domovnicu (preslik),
 • rodni list (preslik),
 • preslik vozačke dozvole.

Rok za podnošenje molbi je 8 dana od objave natječaja u Oglasniku Narodnih novina.

Zamolba i životopis s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se na adresu: Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije, I. G. Kovačića 1e, 40 000 Čakovec, s naznakom „Za natječaj-zapošljavanje na određeno vrijeme medicinske sestre/tehničara“. Nakon odabira kandidata, a prije donošenja Odluke odabrani kandidat je dužan predati na uvid traženu dokumentaciju u originalu ili ovjerenom presliku.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu prijaviti pripadnici oba spola.

O rezultatima natječaja kandidati/kandidatkinje će biti obaviješteni u roku od 15 dana od donošenja Odluke.

Besplatni info telefoni za nacionalne programe

Rak grlića maternice i rak dojke

Rak debelog crijeva

0800-200-080

Djelatnosti
Školska medicina 040 312 157
Mikrobiološki laboratorij 040 310 336
Epidemiologija 040 310 337
Javno zdravstvo 040 386 839
Djelatnost za zaštitu mentalnog zdravlja,
prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti
040 314 400
Računovodstvo 040 386 825
Ravnateljstvo 040 311 790
KONTAKT

Ivana Gorana Kovačića 1E,
40 000 Čakovec

Tel/Fax: 040/310-338
E-mail: info->zzjz-ck|hr

Kontaktirajte nas online