Ispiši Pošalji prijatelju Kontaktirajte nas

Natječaj za primanje na pripravnički staž na određeno vrijeme u trajanju od 1 godine

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO

MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

 

Klasa:   100-04/21-02/3

Urbroj: 2109-70-03-21/1

Čakovec, 19.03.2021.g.

 

Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije temeljem suglasnosti Ministarstva zdravstva objavljuje

 

NATJEČAJ

 

za primanje na PRIPRAVNIČKI STAŽ,  na određeno vrijeme u trajanju od 1 godine

 

 

1.       SANITARNI TEHNIČAR/KA - 1 pripravnik/ica

 

2.       ZDRAVSTVENO-LABORATORIJSKI TEHNIČAR/KA – 1 pripravnik/ica

 

3.       PRVOSTUPNIK/CA LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE - 1 pripravnik/ica

 

4.       PRVOSTUPNIK/CA SANITARNOG INŽENJERSTVA – 1 pripravnik/ca

 

5.       DIPLOMIRANI SANITARNI INŽENJER/ MAGISTAR SANITARNOG INŽENJERSTVA -  1 pripravnik/ica

 

 

Prijavi na natječaj potrebno je priložiti:

-          životopis

-          dokaz o stručnoj spremi – preslika završne svjedodžbe ili diplome

-          uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)

-          preslik dokaza da se nalaze u evidenciji nezaposlenih (ne starije od 30 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama)

-          potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili

-          elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne starija od 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama).

 

Na natječaj se mogu prijaviti nezaposlene osobe bez staža osiguranja u obrazovnoj razini iz područja zdravstva, prijavljene u evidenciju nezaposlenih.

 

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/na je u 

prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti potrebnu dokumentaciju 

https://uprava.gov.hr/o-ministarstvu/ustrojstvo/3-uprava-za-sluzbenicki-sustav-1078/zaposljavanje/

prednost-pri-zaposljavanju/738.

 

Ustanova pridržava pravo za kandidate koji ispunjavaju uvjete ovog natječaja provesti testiranje i 

osobni intervju. 

Vrijeme i mjesto održavanja intervjua i testiranja objavit će se na 

web-stranici Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije.

 

Natječaj je otvoren 8 dana od objave u Narodnim novinama.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Na natječaj se mogu javiti pristupnici oba spola.

 

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Zavodu za javno zdravstvo Međimurske županije da se 

njegovi osobni podaci prikupljaju, obrađuju, objavljuju u digitalnom obliku te čuvaju u skladu s općim 

aktima Zavoda, radi provođenja javnog natječaja za zapošljavanje.

Dostavljena dokumentacija neće se vraćati.

 

Rezultati natječaja bit će objavljeni na internetskoj stranici Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije.

 

Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije pridržava pravo ne izvršiti izbor kandidata po ovom 

natječaju, bez obrazloženja, kao i pravo poništenja natječaja.

 

Molbe s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se na adresu Zavod za javno zdravstvo 

Međimurske županije, Ivana Gorana Kovačića 1e, 40 000 Čakovec, s naznakom 

“Za natječaj – zapošljavanje  pripravnika na određeno vrijeme”.

 

O rezultatima natječaja kandidati/kandidatkinje će biti obaviješteni/e najkasnije u roku od 15 dana.

 

Ravnateljica

ZZJZ Međimurske županije

prim. Marina Payerl-Pal, dr.med.

Datoteke uz članak:
Obavijest o rezultatima natječaja
142.62 kB

Besplatni info telefoni za nacionalne programe

Rak grlića maternice i rak dojke

Rak debelog crijeva

0800-200-080

Djelatnosti
Školska medicina 040 312 157
Mikrobiološki laboratorij 040 310 336
Epidemiologija 040 310 337
Javno zdravstvo 040 386 839
Djelatnost za zaštitu mentalnog zdravlja,
prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti
040 314 400
Računovodstvo 040 386 825
Ravnateljstvo 040 311 790
KONTAKT

Ivana Gorana Kovačića 1E,
40 000 Čakovec

Tel/Fax: 040/310-338
E-mail: info->zzjz-ck|hr

Kontaktirajte nas online