Obilježavanje Međunarodnog dana borbe protiv zlouporabe droga i nezakonitog prometa drogama

Generalna skupština Ujedinjenih naroda je 1987.  proglasila 26.lipnja Međunarodnim danom borbe protiv zlouporabe droga i nezakonitog prometa drogama želeći time ukazati sveukupnoj javnosti na sve veći i rastući problem zlouporabe sredstava ovisnosti.

Prilika je to da se progovori o jednom od najvećih javnozdravstvenih problema današnjice, posebno ozbiljnom u dijelu brige za zdravlje mlade populacije. Naime, procjenjuje se da je u razvijenim zemljama zlouporaba sredstava ovisnosti vodeći uzrok oboljevanja i smrtnosti  kod mladih, povezan s brojnim nesrećama, duševnim poremećajima i bolestima te drugim zdravstvenim i socijalnim problemima te rizičnim ponašanjima.

 

Prema World Drug Report 2014. u svijetu je oko 243 milijuna (5,2%) ljudi u prethodnoj godini barem jednom uzelo neku ilegalnu drogu. Iako relativno stabilna, još uvijek je visoka uporaba droga i u europskom okruženju, procjenjuje se da je gotovo četvrtina odrasle populacije u Europskoj uniji barem jednom u životu uzela neku nezakonitu psihoaktivnu tvar. Prema izvješću Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama 2015., bilježi se smanjenje broja novih heroinskih ovisnika, ali i dalje je veoma visoka uporaba kanabisa, a posebno zabrinjava pojava i korištenje novih sintetičkih droga.

Iz podataka nacionalnog Registra osoba liječenih zbog zlouporabe psihoaktivnih droga koji se vodi pri Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo, vidljivo je da je u Hrvatskoj u 2014. godini bila na liječenju zbog ovisnosti 7812 osoba, što je gotovo identično broju liječenih prethodne godine (7857) i ukazuje na to da je  da je došlo do stabilizacije broja liječenih osoba. Praćenjem u Registru vidimo da djelovanje sustava za prevenciju ovisnosti i izvanbolničko liječenje ovisnika uspijeva ovisnike zadržati sve duže u tretmanu, a ujedno se smanjuje broj novih ovisnika, posebno o opijatima. Protekle godine se u sustavu bilježi tek 205 novopridošlih ovisnika o opijatima što ukazuje da je liječenje djelotvorno i da heroinski ovisnici nisu prepušteni ulici i kriminalnom miljeu te ne „proizvode“ nove heroinske ovisnike.

 

Većinu liječenih osoba čine muškarci (82,4%). Prosječna dob prvog uzimanja bilo kojeg sredstva iznosi 16,1 godina, a prosječna dob prvog uzimanja heroina je 20 godina.

 

Stopa liječenih osoba zbog zlouporabe droga u odnosu na 100 000 stanovnika u dobi od 15.-64. godine za Hrvatsku iznosi 270,8, a stopa liječenih zbog ovisnosti o opijatima iznosi 216,1.

Međimurska županija je sa stopom ukupno  liječenih od 149,7 i liječenih zbog ovisnosti o opijatima 113,2, ispod hrvatskog prosjeka.

Niska je stopa zaraženosti HIV-om (0,2%), a uočava se i pad prevalencije hepatitisa C (25,1%), dok zaraženost hepatitisom B pokazuje uzlazni trend (6,3%).

 

Sve više zabrinjava korištenje novih psihoaktivnih tvari koje svojim djelovanjem oponašaju učinak tzv. tradicionalnih droga. Mnoge od tih tvari se prodaju legalno, u tobacco i smartshopovima ili preko internet prodaje te se zato u žargonu i nazivaju „legalice“, tj. „legal highs“. U 2013. godini praćenjem EMCDDA utvrđena je čak 651 internet stranica preko koje su se mogla kupiti takva sredstva.

Interes za korištenjem tzv. legalica primjetan je i u našoj županiji, a posebno je to zabrinjavajuća pojava među školskom djecom i mladima.

Na pitanje da li su ikada u životu koristili neku od novih droga i koju, među ispitanim učenicima 7. i 8. razreda osnovne škole pozitivno je odgovorilo 2% dječaka i 1% djevojčica. Među ispitanim srednjoškolcima  gotovo su  svaki treći mladić (29%) i svaka deseta djevojka (11%) probali neku od novih droga. Najčešće korišteno sredstvo je Galaxy kojeg je među ispitanim učenicima 7. i 8. razreda osnovne škole probalo 2% dječaka i 1% djevojčica. Od ispitanih učenika 2.r. srednje škole Galaxy je probao  svaki peti mladić (20%) te 8% djevojaka.

(Rezultati istraživanja o stavovima, navikama i korištenju sredstava ovisnosti među školskom djecom i mladima, prosinac 2013, Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije.)

 

Najčešće korištena sredstva su sintetski kanabinoidi- mješavina bilja koja se prodaje kao  „osvježivači prostora“, soli za kupanje, gnojivo za biljke, itd.  uz čestu napomenu na ambalaži kako nisu za ljudsku konzumaciju. Sadrže sintetske kanabinoide pa se pušenjem postižu učinci  slični  učinku tetrahidrokanabinola (THC), vežući se (kao i THC) na kanabinoidne receptore u središnjem živčanom sustavu. Mogu se pojaviti i kao  smola, bijeli prah ili kristali, ulje. Na tržištu su poznati kao Galaxy, Rainbow, Spice, Solar, Atomix, Sharp, itd.

 

Potaknuti  novonastalom situacijom i trendovima u korištenju psihoaktivnih supstanci, stručnjaci iz Djelatnosti za zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije, osmislili su edukativni letak namijenjen prvenstveno roditeljima, ali i cjelokupnoj javnosti, uz želju da se boljom informiranošću osnaže zdrave snage društva u suočavanju s ovom pojavom. Letak je dio ciklusa edukativnih materijala „Dobro je znati“ pod nazivom  „O novim drogama-činjenice koje roditelj mora znati“, a promovirat će se i predstaviti javnosti u suradnji Zavoda za javno zdravstvo s Povjerenstvom za suzbijanje zlouporabe opojnih droga  Međimurske županije, Policijskom upravom međimurskom i školskim preventivnim programima u romskom naselju Sitnice, u ponedjeljak 29.06.2015. u 11 sati.

 

U ZZJZ MŽ prevenciju i tretman ovisničkih ponašanja obavlja Djelatnost za zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti u kojoj uz stalno zaposleni tim kojeg čine liječnica školske medicine, psiholog i medicinska sestra, kao vanjski suradnici rade i psihijatar, dvije socijalne pedagoginje i socijalna radnica, a ističemo i dobru i kvalitetnu suradnju s ostalim zdravstvenim ustanovama i ordinacijama opće medicine, pravosudnim sustavom, PUM, CZSS, školama te  udrugama koje se bave ovisnicima.

Uz  rad s ovisnicima i njihovo liječenje, neizostavni dio borbe protiv zlouporabe droga je  edukativni preventivni rad s mladima, njihovim roditeljima i cjelokupnom javnošću na usvajanju znanja o štetnosti sredstava ovisnosti i usvajanja zdravih stilova života, a nadamo se da će i ovaj letak o novim drogama  doprinijeti tom našem zajedničkom nastojanju.

 

Voditeljica Djelatnosti za zaštitu mentalnog                   Ravnateljica Zavoda za javno zdravstvo

zdravlja, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti                 Međimurske županije

Diana Uvodić-Đurić, dr.med.                                       prim. Marina payerl-Pal, dr.med.

Fotografije uz članak:
Datoteke uz članak:

207.32 kB