Zdravstveno stanje pučanstva i rad zdravstvene djelatnosti u Međimurskoj županiji za 2010. godinu

U petak, 20.01.2012. godine,  u Zavodu za javno zdravstvo Međimurske županije, održana je konferencija za medije na kojoj su dr.med. Marina Payerl-Pal, ravnateljica Zavoda i dr.med. Renata Kutnjak Kiš, glavna urednica, prezentirale zdravstveno-statistički ljetopis:

«Zdravstveno stanje pučanstva i rad zdravstvene djelatnosti u Međimurskoj županiji za 2010. godinu»
Ljetopis «Zdravstveno stanje pučanstva i rad zdravstvene djelatnosti u Međimurskoj županiji za 2010. godinu»  ima svoj kontinuitet u izlaženju, od 1997. godine s prekidom od dvije godine (2001. i 2002.). Za 2010. je priređena u tiskanom  izdanju,  kao i  u PDF formatu, koji je objavljen na web stranici Zavoda.  Publikacija je dostupna svakom, jer su svi primjerci objavljeni u prethodnim godinama u PDF formatu dostupni na web stranici Zavoda. Unazad  dvije godine Publikacija je uključena u međunarodni upisnik te joj je dodjeljen međunarodni standardni broj serijske publikacije ISSN.
Metodologija pripreme i obrade podataka je standardizirana, što omogućava komparaciju podataka s prethodnim godinama i sa drugim sredinama. Ono što je posve novo i po prvi puta uključeno u Publikaciju nalazi se u poglavlju 9, a odnosi se na rad Djelatnosti za zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti, djelatnost koja kao takva djeluje u sklopu Zavoda od 2010. godine. U tom poglavlju prikazan je podatak o broju osoba liječenih zbog zlouporabe i/ili ovisnosti o drogama tijekom 2010. godine, kao i  u petogodišnjem razdoblju od 2006. do 2010. godine. Ostala poglavlja sadržana su kao i u prethodnim publikacijama.
Ponovno bih naglasila vrijednost  i značaj ove Publikacije koja objedinjava i analizira brojne podatke od demografskih, zdravstvenih pokazatelja, podataka o organizaciji i funkcioniranju zdravstvenog sustava, koji bi trebali biti temelj za ocjenu funkcioniranja i učinkovitosti zdravstvenog sustava, za ocjenu zdravstvenog stanja stanovništva,  ali i temelj za zdravstveno planiranje kako na lokalnoj tako i na nacionalnoj razini.
Publikacija je i polazište za izradu programa zdravstvene zaštite i zdravstvenog standarda  ali i daljnjih istraživanja.
Smatramo svojom dužnošću da sa sadržajem i provedenim analizama, stručnim komentarima i ocjenama  u Publikaciji upoznamo sve relevantne čimbenike u našoj zajednici te im približimo podatke,  kako bi u odlučivanju o priritetima bili vođeni  točnim, provjerenim i stručno valoriziranim podacima, što je neophodno za kreiranje dobre zdravstvene politike u regiji.

Ravnateljica
Marina Payerl-Pal, dr.med.

Fotografije uz članak: