Iz bilježnice psihologa: Obilježavanje Svjetskog dana prevencije zlostavljanja djece – iskustvena radionica za roditelje

19. studenog obilježava se Svjetski dan prevencije zlostavljanja djece, kojem je cilj poduzimanje aktivnosti za djelotvorno sprečavanje svih oblika zlostavljanja djece kao surove realnosti prisutne oko nas.

Zlostavljanje djece oslanja se na primjenu sile od strane odraslog prema djetetu iskorištavajući i zagovarajući njegovu bepomoćnosti podvrgavajući ga tjelesnim i psihičim pritiscima. Takvi postupci rađaju niz poteškoća na planu mentalnog zdravlja djeteta: slamanje njegove individualnosti; patnju; kod djeteta se producira niz negativnih emocija i negativnih stavova naspram drugih ljudi, osjećaj nesreće, prkos, agresivnost, neurotičnost, psihosomatski problemi, depresija, i sl, što sve onemogućava uspješnu prilagodbu i zdrav razvoj. U obitelji gdje se upražnjava zlostavljanje djeteta izostaju temeljne pozitivne obiteljske vrednote kao što su povjerenje, nježnost, sklad i komunikacija; naprotiv, stvara se nepovoljan milje za rast djeteta kao podloga razvoja aberantnog i društveno neprihvatljivog ponašanja.

Imajući na umu niz negativnih posljedica zlostavljanja djece, Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije je dana 17.11.20110. g. u suradnji s Centrom za socijalnu skrb Čakovec obilježio Svjetski dan prevencije zlostavljanja djece organiziranjem iskustvene radionice za roditelje. Radionicom se nastojalo na edukativan i suportivan način osvješćivati učinkovite strategije odgoja i jačati roditeljske vještine, u cilju pružanja djeci temeljne sigurnosti potrebne za pravilan emocionalni i socijalni razvoj. Težište radionice bilo je usmjereno na harmoničan komunikacijski sustav na relaciji roditelj-dijete, na poduku o postupanju roditelja u kriznim situacijama, te na pojedine segmente odgoja: emocionalu komunikaciju, oblike discipliniranja, usmjeravanje roditelja na potrebe djece, pružanje uvjeta za usvajanja kvalitetnih životnih vrijednosti. Krajnji cilj, u nastojanju zaštite i promiviranja mentalnog zdravlja djece, jest formiranje i osnaživanje obitelji kao izvora sigurnosti i zaštite za djecu.

Ovakva akcija doprinos je  razvoju kulture nenasilja prema djeci promoviranjem primjene efikasnih i prihvatljivih metoda odgoja.