Uključite se i ove godine u projekt „Pješke ili biciklom na posao“ te tako unaprijedite i sačuvajte svoje zdravlje

Dana 04.09.2014. godine u Zavodu za javno zdravstvo Međimurske županije održana je konferencija za medije na kojoj je predstavljen projekt „Pješke ili biciklom na posao“ koji Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije, zahvaljujući suradnji s brojnim partnerima i sponzorima provodi već sedmu godinu. Glavni je cilj ove akcije motivirati zaposlenike Međimurja na odabir zdravog načina prijevoza uz poticanje ekološke osviještenosti.

 

Dosadašnje rezultate kao i pravila ovogodišnjeg natjecanja predstavili su Marina Payerl-Pal, dr.med., ravnateljica Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije, Renata Kutnjak Kiš, dr.med., rukovoditeljica Djelatnosti za javno zdravstvo i Miodrag Novosel, direktor EKOM-a, kao suorganizator natječaja.

 

Do sada je tijekom 6 godina natjecanja u projektu „Pješke ili biciklom na posao”, sudjelovalo je 655 osoba (210 muškaraca i 445 žena) koje su tijekom tih akcija prošle gotovo 95.000 kilometara. Tako smo spriječili da 16.122 kilograma ugljičnog dioksida uđe u našu atmosferu. Naime, prilikom vožnje automobilom, za svaki kilometar vožnje, u okolinu se emitira 170 grama CO2. Najviše prijavljenih bilo je u kategoriji biciklista – 82% (537 osoba) te 18% u kategoriji pješaka (118 osoba). Udaljenost do posla manju od 5 kilometara imalo je 64% sudionika, a veću od 5 kilometara 36%. Kratka anketa među sudionicima prošlogodišnjeg natjecanja pokazala je da je glavni motiv za odlazak na posao pješke ili biciklom dobar osjećaj, odnosno odličan način za početak radnog dana, potom zdraviji odabir transporta te praktičniji i jeftiniji način transporta. Više biciklističkih staza, bolji bicikl i kraća udaljenost do posla mogli bi doprinjeti povećanju broja osoba koje će odabrati pješačenje ili vožnju biciklom kao način transporta na posao i s posla.

Sa željom da u domeni transporta povećamo broj aktivnih osoba, u suradnji s Gradskim bazenima Čakovec već sedmu godinu organiziramo natjecanje namijenjeno zaposlenicima koji u tri tjedna natjecanja, od 08.09.-26.09.2014. godine, trebaju u svakom tjednu barem 3 dana pješačiti ili putovati biciklom na posao i s posla. Uključiti se mogu osobe s prebivalištem u Međimurskoj županiji kojima je udaljenost do posla 1 kilometar ili više.  Sudionici tijekom akcije bilježe broj prijeđenih kilometara te po završetku akcije prijavljuju rezultate u Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije. Pristupnice s prijavom rezultata mogu se podići u Zavodu za javno zdravstvo Međimurske županije, u ambulantama obiteljske medicine  te u ljekarnama, a možete ih skinuti i s naše web stranice- www.zzjz-ck.hr .

Nije se potrebno prijaviti na početku akcije, već će prijava rezultata započeti sa završetkom akcije, odnosno 26.09., a trajat će do 01.10.2014. godine. Prijave će se moći poslati poštom, a bit će omogućena i on line prijava na našoj web stranici (molimo da se ne vrši dvostruka prijava).

 

Sudionici natjecanja koji zadovolje sve kriterije za prijavu (imaju prebivalište u Međimurskoj županiji, barem 3 dana u svakom tjednu su pješačili ili vozili bicikl na posao i/ili s posla, udaljenost do posla im je 1km ili više, prijeđeno najmanje 20 km tijekom cijele akcije), te pošalju prijavu u Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije, ulaze u ždrijeb za izbor nagrada (zasebno u kategoriji pješaka i biciklista).

 

Izvlačenje dobitnika izvršit će komisija nakon završetka prijave i to javno 04.10.2014. godine u 10h na Trgu Republike u Gradu Čakovcu u sklopu velikog promotivnog događaja – „Vratimo sport i igru na ulice i parkove” koji organiziramo u sklopu obilježavanja Move Week-a 2014. godine. Neposredno nakon toga uslijedit će i dodjela nagrada sretnim dobitnicima.

 

Prva nagrada u svakoj kategoriji je bicikl, druga je biciklistička kaciga, a treća aparat za mjerenje broja koraka – pedometar. Za sve prijavljene osobe koje ispune pravila natječaja osigurane su jednodnevne karte za gradske bazene u Čakovcu, a za 10-tak sudionika sigurnosna oprema za pješake i bicikliste.

Nagrade su osigurali Komet d.o.o. Prelog, Trgovina Mihalec «Beciklin» Prelog i Čakovec, Ljekarna Čakovec, Gradski bazeni Čakovec, Općina Belica te Savjet za sigurnost prometa na cestama Međimurske županije i Nacionalni program sigurnosti cestovnog prometa.

 

Premda se radi o vrijednim nagradama, ne smijemo zaboraviti da je najvrijednije to što uz više kretanja čuvamo i unapređujemo različite aspekte svog zdravlja (fizičko, psihičko, socijalno, duhovno, emocionalno), a istovremeno čuvamo okoliš od onečišćenja ispušnim plinovima te smanjujemo gužvu i nervozu sudionika prometa.

 

Pozivamo i Vas da se uključite u natječaj!

 

Ravnateljica Zavoda

Marina Payerl-Pal, dr.med.

Rukovoditeljica Djelatnosti za javno zdravstvo

Renata Kutnjak Kiš, dr.med.

Fotografije uz članak: