Tjelesna aktivnost kultura i zdravlje

Predstavnici Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije zajedno  s predstavnicima Međimurskog saveza sportske rekreacije “Sport za sve” bili su aktivni sudionici međunarodne konferencije “Tjelesna aktivnost kultura i zdravlje” u Zagrebu, od 01.-03.10.2010. godine

Pod pokroviteljstvom Europske Unije ISCA (International Sport and Culture Association – Međunarodno udruženje Sport i kultura) i CESS (European Confederation Sport and Health – Europska konfederacija Sport i zdravlje) uz operativnu koordinaciju Športne unije Slovenije, organiziraju sa suradničkim organizacijama u zemljama kandidatima i potencijalnim kandidatima za članove EU stručni skup s predavanjima i radionicama na temu „Tjelesna aktivnost u razvoju civilnog društva, posebno u unapređenju kulture i zdravlja“. Do sada su održana dva takva skupa (Local citizens panel), u Tirani (Albanija) i Skopju (Makedonija).

U Zagrebu je takav skup održan od 01.-03.10.2010. godine u organizaciji Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatskog društva za sportsku medicinu Hrvatskog liječničkog zbora.

Osnovni cilj skupa je da sudionicima omogući upoznavanje s navedenim područjem, izmjenu iskustava i raspravu o mogućnostima uklapanja programa tjelesne aktivnosti u unapređenje kulture življenja, zaštitu i unapređenje zdravlja, primarnu i sekundarnu prevenciju nekih kroničnih bolesti i stanja te unapređenje kvalitete života. Skup je ujedno polazište polazište za prihvaćanje i implementaciju mjera usmjerenih na smanjivanje društvenih razlika u dostupnosti i korištenju cjeloživotnih programa zdravstveno usmjerene tjelesne aktivnosti – ZUTA-e ili HEPA-e, kako se naziva u europskim zemljama.

Još jedan važan cilj ovog skupa je bio da se kroz isticanje društvene i zdravstvene vrijednosti tjelesne aktivnosti potaknu državne vlasti i nadležne institucije da je prihvate, ne kao osobnu potrebu i osobnu stvar građana pojedinca, već kao dio nacionalne politike u cilju unapređenja kulturnog načina življenja, unapređenja i zaštite zdravlja, unapređenja radnih sposobnosti i produktivnosti te ušteda u zdravstvu i državnom proračunu. Dugoročni cilj institucija i udruga je promjena politike, donošenje odgovarajućih zakonskih i drugih normativnih akata, poticanje intersektorske suradnje i suradnje sa zainteresiranim udrugama građana te osiguranje dijela sredstava za implementaciju i provođenje prihvaćenog nacionalnog akcijskog programa.

Na skupu su uz predstavnike organizatora kako međunarodnih tako i nacionalnih, sudjelovali predstavnici sportsko-rekreativnih asocijacija ili udruga iz Danske, Francuske, Španjolske, Rumunjske, Bugarske i Slovenije.

Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije dao je važan doprinos ovom skupu kroz sudjelovanje na plenarnim predavanjima i u  raspravama, a još više aktivnim sudjelovanjem na radionici “Uloga i mjesto »Zdravih gradova« i lokalnih vlasti u implementaciji HEPA (ZUTA) programa u društvima za sportsku rekreaciju “Sport za sve” koju je moderirao liječnik iz našeg  Zavoda, a doprinos diskusiji dali su i drugi predstavnici Zavoda kao i predstavnici Međimurskog saveza sportske rekreacije „Sport za sve“. Aktivno smo participirali i u radionici „Programi tjelesne aktivnosti za nacionalne manjine i posebne socijalne grupe“ koju je vodila kolegica iz Zavoda za javno zdravstvo Murska Sobota.

Na skupu je više puta spomenuta izuzetno dobra suradnja Sporta sve i Zavoda za javno zdravstvo te drugih zdravstvenih djelatnika u Međimurskoj županiji, što smo još jednom potvrdili našim zajedničkim sudjelovanjem na ovom skupu koji će doprinjeti još čvršćoj suradnji u narednom periodu.

Pripremila temeljem podataka organizacijskog odbora skupa za Hrvatsku (Kineziološki fakultet u Zagrebu Hrvatsko društvo za sportsku  medicine HLZ)

Renata Kutnjak Kiš, dr.med.

ZZJZ Međimurske županije

Djelatnost za javno zdravstvo

Fotografije uz članak: