REZULTATI NATJECANJA „Pješke ili biciklom na posao“ (09.09.-27.09.2013)

Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije, u suradnji s brojnim lokalnim partnerima, već šest godina u mjesecu rujnu organizira natjecanje “Pješke ili biciklom na posao” sa željom da se u domeni transporta poveća broj aktivnih osoba. Natječaj je bio namijenjen zaposlenicima s prebivalištem u Međimurskoj županiji koji su u tri tjedna natjecanja, od 09.09.-27.09.2013. godine, trebali u svakom tjednu barem 3 dana pješačiti ili putovati biciklom na posao i/ili s posla. Najmanja udaljenost do posla je trebala biti barem 1 kilometar a tijekom akcije su trebali proći najmanje 20 kilometara. Sudionici su tijekom akcije bilježili broj prijeđenih kilometara, te su po završetku akcije prijavili rezultate u Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije. Nagrade su izvučene ždrijebom.

PRIJAVLJENIH: 100 SUDINIKA ; od toga je 83 biciklista (32 muškaraca i 51 žena) koji su prošli 12.968,14 km i 17 pješaka (7 muškaraca i 10 žena) koji su prošli 1.098,22 km.

Zajedno su u vrijeme akcije biciklisti i pješaci prošli 14.066,36 km.

NAGRAĐENI SUDIONICI U KATEGORIJI BICIKLISTA:

1 ROBERT PINTARIĆ, Tomaša Goričanca 24, Mala Subotica (bicikl)

2. ŽELJKO VUK, Budina 1, Šenkovec (biciklistička kaciga)

3. DAMIR SRNEC , Nova 23, Nedelišće (pedometar)

 

NAGRAĐENI SUDIONICI U KATEGORIJI PJEŠAKA:

1. BRANKICA VLAHEK-IVEK , Ivana Plemenitog Zajca 29, Čakovec (bicikl)

2. BISERKA VUKALOVIĆ, Istarska 12, Čakovec (biciklistička kaciga)

3. MARIO RAŠPERGER, Antuna Gustava Matoša 9, Čakovec (pedometar)

SPONZORI GLAVNIH NAGRADA:

  • KOMET d.o.o. PRELOG
  • TRGOVINA MIHALEC „BECIKLIN“ PRELOG I ČAKOVEC
  • LJEKARNA ČAKOVEC
  • OPĆINA BELICA
  • METAL PRODUKT d.o.o. BELICA

 

NAGRAĐENI SUDIONICI SIGURNOSNE OPREME ZA PJEŠAKE I BICIKLISTE (sigurnosni prsluk, reflektirajuće trake i svjetla za bicikle) :

1. GORAN HOLCINGER, Radnička 132, Savska Ves

2. SANJA HORVAT, Poljska 9, Čakovec

3. DRAGA HAJDAROVIĆ Zrinsko Frankopanska 6 Čakovec

4. DRAGUTIN GUNC, Kralja Tomislava 76, Belica

5. LARISA HAJDAROVIĆ, Slavka Kolara 53, Čakovec

6. DANICA SABOL, Braće Radića 72, Kotoriba

7. DANIJELA ŠIMUNIĆ, Breg 5, Mačkovec

8. MARKO ŽUPAN, Kalnička 44, Čakovec

9. ŽELJKA MIHALIC, Vinka Žganca 21, Pribislavec

10. BRANKO POLANEC, Poljska 6, Lopatinec

 

Najveći broj prijeđenih kilometar a u toku akcije zabilježen je kod SINIŠE DODLEKA iz Belice koji je prošao 954 km i nagrađen je ciklokompjuterom.

SPONZORI SIGURNOSNE OPREME ZA PJEŠAKE I BICIKLISTE:

  • SAVJET ZA SIGURNOST PROMETA NA CESTAMA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
  • NACIONALNI PROGRAM SIGURNOSTI CESTOVNOG PROMETA

Svi sudionici nagradnog natječaja imaju pravo na jednodnevno kupanje na Gradskim bazenima „Marija Ružić“ u Čakovcu koje mogu realizirati do 31.12.2013. godine. Na recepciji bazena nalazit će se popis sudionika natječaja. Karte za kupanje se mogu podići na recepciji bazena neposredno prije dolaska na kupanje od 14.10.2013. godine.

 

SPONZOR JEDNODNEVNIH KARATA ZA BAZENE:

  • GRADSKI BAZENI MARIJA RUŽIĆ ČAKOVEC

IZVLAČENJE SE ODVIJALO 09.10.2013. GODINE U PROSTORIJAMA ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTO MEĐIMURSKE ŽUPANIJE, U PRISUTNOSTI ORGANIZATORA, SPONZORA , DIPL.IUR IRENE LEVAČIĆ I ČLANOVA KOMISIJE U SASTAVU:

1. ZVONIMIR TARADI, načelnik Općine Belica

2. ALENKA HOŠNJAK, dipl. ing. prometa, predsjednica Savjeta za sigurnost na cestama Međimurske županije

3. IRENA BRANOVIĆ, dipl. novinarka, Policijski službenik za preventivu u cestovnom prometu Policijske uprave Međimurske

4. MIODRAG NOVOSEL, univ.spec.men.sporta, direktor Gradskih bazena Marija Ružić Čakovec

5. MARINA PAYER-PAL, dr.med.spec. mikrobiologije s parazitologijom, ravateljica Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije

6. RENATA KUTNJAK KIŠ, dr.med. spec. epidemiologije, rukovoditeljica Djelatnosti za javno zdravstvo, Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije

7. MARIJA PREKUPEC, dipl.med.techn., glavna sestra Djelatnosti za javno zdravstvo, Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije

 

REZULTATI NATJECANJA „PJEŠKE ILI BICIKLOM NA POSAO“ 2013.:

STRUKTURA PRIJAVLJENIH SUDIONIKA PO SPOLU:

SPOL

BICIKLISTI

PJEŠACI

UKUPNO

MUŠKI 32 (38,6%) 7 (41,2%) 39 (39%)
ŽENSKI 51 (61,4%) 10 (58,8%) 61 (61%)
UKUPNO PRIJAVLJENI 83 17 100

STRUKTURA PRIJAVLJENIH SUDIONIKA PO DOBI:

DOB

BICIKLISTI

PJEŠACI

UKUPNO

DO 29 13 (15,7%) 2 (11,8%) 15 (15%)
30-49 49 (59%) 8 (47%) 57 (57%)
50> 21 (25,3%) 7 (41,2%) 28 (28%)
UKUPNO PRIJAVLJENI 83 17 100

STRUKTURA PRIJAVLJENIH SUDIONIKA PO UDALJENOSTI DO POSLA U KM:

UDALJENOST U KM

BICIKLISTI

PJEŠACI

UKUPNO

DO 5 KM 44 (53%) 17 (100%) 61 (61%)
>5KM 39 (47%) 0 (0%) 39 (39%)
UKUPNO PRIJAVLJENI 83 17 100

STRUKTURA PRIJAVLJENIH SUDIONIKA PO PROSJEČNOJ UDALJENOSTI DO POSLA U KM:

BICIKLISTI

PJEŠACI

UKUPNO

PROSJEČNA UDALJENOST DO POSLA U KM

6,7 km

2,6 km

6 km

UKUPNO PRIJAVLJENI

83

17

100

STRUKTURA PRIJAVLJENIH SUDIONIKA PO PROSJEČNOM BROJU PRIJEĐENIH KM TIJEKOM AKCIJE:

BICIKLISTI

PJEŠACI

UKUPNO

PROSJEČAN BROJ PRIJEĐENIH KM TIJEKOM AKCIJE

156,2 km

64,6 km

140,7 km

UKUPNO PRIJAVLJENI

83

17

100

STRUKTURA PRIJAVLJENIH SUDIONIKA PO DOSPIJEĆU PRIJAVA:

BICIKLISTI

PJEŠACI

UKUPNO

e-mail 51 (61,4%) 8 (47,0%) 59 (59%)
poštom 32 (38,6%) 9 (53,0%) 41 (41%)
UKUPNO 83 17 100

Sretnim dobitnicima čestitamo na nagradama i pozivamo ih da i dalje nastave s dobrim navikama!

Zahvaljujemo svima koji su na bilo koji način doprinjeli realizaciji ove akcije.

S poštovanjem,

Rukovoditeljica Djelatnosti za javno zdravstvo Ravateljica Zavoda

Renata Kutnjak Kiš,dr.med. Marina Payerl-Pal dr.med.

spec. epidemiologije spec. mikrobiologije s parazitologijom