„Program zdravog života“ u Donjoj Dubravi

U okviru EU projekta „ACTION-FOR-HEALTH“ ZZJZ Međimurske županije u suradnji s Općinom Donja Dubrava pokrenuo je„Program zdravog života“ kojem je cilj promicanje zdravog životnog stila i unapređenje prevencije, ranog otkrivanja, praćenja i kontrole kroničnih nezaraznih bolesti.

Kao jedan od rezultata ovog projekta izrađen je Strateški plan za unapređenje zdravlja i smanjivanje nejednakosti u zdravlju u Međimurskoj županiji, a temeljem situacijske analize i procjene potreba i mogućnosti, odabrana su četiri opća cilja u okviru kojih će se nastojati unaprijediti različite aspekte zdravlja cjelokupne populacije Međimurja, koristeći metode promicanja zdravlja u različitim sektorima društva i u područjima županije s najvišim stopama smrtnosti od vodećih kroničnih nezaraznih bolesti.

Zašto Općina Donja Dubrava?

Situacijska je analiza pokazala kako je smrtnost od bolesti srca i krvnih žila u periodu od 1996.-2010. godine u Donjoj Dubravi bila među najvišima u Međimurju. Osim toga, obrazovna struktura stanovništva je u Donjoj Dubravi nepovoljna u odnosu na prosjek Međimurja (prema Popisu stanovništva iz 2011. godine, udio osoba starijih od 15 godina s završenim visokim obrazovanjem u Donjoj Dubravi iznosi 7,1% a za Međimurje u cjelini 10,1%). Općinu Donja Dubrava smo odabrali i zbog toga što su istraživanja pokazala kako veća prostorna udaljenost od specijalističke liječničke skrbi, kao i viši troškovi za prijevoz, mogu utjecati na zakašnjelo traženje ili izbjegavanje traženja zdravstvene skrbi. Osim toga, život u manjim, ruralnim naseljima predstavlja značajan čimbenik rizika za socijalnu isključenost koja ugrožava zdravlje i tako povećava nejednakosti u zdravlju.

Važno je istaknuti i to da naša ustanova ima odličnu suradnju s Osnovnom školom Donja Dubrava te smo stoga kao lokalnu koordinatoricu ponuđenog programa, predložili prof. pedagogije Mihaelu Martinčić. Nositelj programa je Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije, a provoditelji su stručnjaci iz našeg zavoda ali i iz drugih zdravstvenih i javnih ustanova iz Međimurja i iz Općine Donja Dubrava: liječnici različitih specijalnosti, medicinske sestre, profesori, kineziolozi, nutricionisti, stručni učitelji kuhanja i drugi.

Program je započeo 25.01. 2014. radionicom koja je bila namijenjena mjerenju zdravstvenih pokazatelja i procjeni rizika za kardiovaskularne bolesti. U provedbu radionice bili su uključene liječnice i medicinske sestre iz Djelatnosti za javno zdravstvo i Djelatnosti za zaštitu mentalnog zdravlja našeg ZZJZ: Renata Kutnjak Kiš, dr.med., Diana Uvodić-Đurić, dr.med., Marija Prekupec, dipl. med. techn., Renata Tisaj, bacc. med. techn. i Bernarda Pekarić te patronažna sestra Sokačić Anita koja djeluje na području Donje Dubrave, a podršku su svojim dolaskom dali i lokalni liječnik obiteljske medicine Ivan Dolenec, dr. med., načelnik općine Dražen Miser i ravnateljica osnovne škole Mirjana Ribić. Zbog iskazanog velikog interesa mještana, radionica je ponovljena 07.02.2014.

Nakon početnog predstavljanja programa, a u svrhu provođenja konačne evaluacije, izvršeno je anketiranje sudionika o njihovim prehrambenim navikama, navikama vezanim uz tjelesnu aktivnost, osnovnom znanju o čimbenicima rizika i glavnim simptomima moždanog i srčanog udara te šećerne bolesti.

U radionice su se uključile 83 osobe kod kojih je obavljeno mjerenje krvnog tlaka, GUK-a, kolesterola i triglicerida u krvi te analiza sastava tjelesne mase, a svi sudionici radionice su nakon toga individualno savjetovani od strane liječnika i drugih zdravstvenih djelatnika i dodatno su motivirani za daljnje sudjelovanje u programu. Na kraju su popunjavali evaluacijske listiće na kojima su izrazili visoku razinu zadovoljstva sadržajem i načinom provođenja radionica.

Tekst priredile Renata Kutnjak Kiš, dr.med. i Diana Uvodić-Đurić, dr.med.

Ravnateljica Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije
Marina Payerl-Pal, dr.med.

Fotografije uz članak: