Preventivni program – Nacionalni program ranog otkrivanja raka vrata maternice

Nacionalni program ranog otkrivanja raka vrata maternice treći je Nacionalni program probira raka u Republici Hrvatskoj.

Usvojen je na sjednici Vlade 15 .srpnja 2010. godine, a započeo je 01. prosinca 2012. godine.

U provođenju programa uključeni su:

  • Ministarstvo zdravlja Republike Hrvatske kao nositelj programa,
  • Povjerenstvo za koordinaciju provedbe Nacionalnog programa prevencije i ranog otkrivanja raka vrata maternice koje je zaduženo za organizaciju, stručno praćenje te kontrolu kvalitete,
  • Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Županijski zavodi za javno zdravstvo i Zavod za javno zdravstvo «Dr. Andrija Štampar» koji sudjeluju u organizaciji , provođenju, koordiniranju i evaluiranju programa na nacionalnoj i lokalnoj razini,
  • ginekolozi iz PZZ ,
  • ovlašteni citološki laboratoriji,
  • liječnici obiteljske medicine i patronažna služba koji pomažu u promociji programa i motivaciji žena.

Nacionalnim programom ranog otkrivanja raka vrata maternice biti će obuhvaćene sve žene u dobi od 25 do 64 godine.

Svaka će žena na kućnu adresu dobiti pozivno pismo / izjavu o sudjelovanju u Nacionalnom programu, kupovnicu i edukativni letak..

Metoda probira je konvencionalni PAPA test, a interval probira je tri godine.

Ciljevi programa:

  • obuhvatiti 85% ciljane populacije žena tijekom tri godine od početka programa,
  • smanjiti incidenciju / broj novooboljelih od invazivnog raka vrata maternice za 60 % u žena dobne skupine 25-64 godine za 8 godina od početka programa
  • smanjiti mortalitet / smrtnost od invazivnog raka vrata maternice za 80 % u žena dobne skupine 25-70 godina za 13 godina od početka programa

Rak vrata maternice je u Hrvatskoj 2010. godine bio je na 9.mjestu novootkrivenih slučajeva raka u žena , a na 8. mjestu po smrtnosti od raka u žena.

Prema podacima Registra za rak u Hrvatskoj su 2010. godine od invazivnog karcinom raka vrata maternice oboljele 323 žene, a 132 žene su umrle. Neinvazivni karcinom je otkriven u 702 žene .

Prema istom izvoru u Međimurskoj županiji je u 2010. godini oboljelo 9 žena, a umrlo ih je 5. Neinvazivni karcinom otkriven je u 43 žene.

U 2011. godini u Hrvatskoj je od raka vrata maternice umrlo 111 žena, a u Međimurskoj županiji 2 žene.

Od prvih promjena na stanicama vrata maternice do razvoja invazivnog karcinoma potrebno je nekoliko godina. Jednostavnim i brzim testom većina promjena na vratu maternice mogu se otkriti u ranom stadiju i uspješno liječiti. Potrebno je redovito se testirati i pridržavati se uputa ginekologa kako bi se promjene na vratu maternice otkrile na vrijeme, prije napredovanja bolesti.

U sklopu Europskog tjedna borbe protiv raka vrta maternice, Županijska liga protiv raka Čakovec i Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije i ove godine organiziraju obilježavanje 6. hrvatskog Dana mimoza u subotu 19.01. 2013. godine u Čakovcu na Trgu Republike s početkom u 10 sati.

Županijski koordinator za provedbu
Nacionalnog programa ranog otkrivanja
raka vrata maternice
Suzana Tarandek Strnad, dr. med.

Ravnateljica ZZJZ
Međimurske županije
Marina Payer-Pal, dr. med.