Međunarodni projekt EU „Action for Health“

Od 15.08.2012. godine Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije sudjeluje kao jedan od deset partnera u provedbi međunarodnog projekta koji je većim dijelom financiran sredstvima EU u okviru Programa za zdravlje.

Nositelj projekta pod nazivom „Action for Health“ je Zavod za zdravstveno varstvo Murska Sobota, a osim našeg ZZJZ u njemu sudjeluju sljedeće ustanove : University of Brighton (Velika Britanija), National Institute for Health Development –OEFI (Mađarska), Universidad de La Laguna ( Španjolska), National Center for Public health and Analysis (Bugarska), University of Trnava (Slovačka), Duch Insitute for health Improvement-CBO (Nizozemska), Institute of Hygiene (Litva) i Estonian-Swedish Mental Health and Suicidology Institute-ERSI (Estonija). Predviđeno trajanje projekta je dvije godine (15.08.2012.-15.08.2014.). Njime će se nastojati najprije identificirati, a nakon toga raditi na smanjivanju nejednakosti u zdravlju na državnom i regionalnom nivou primjenom metoda promicanja zdravlja, uz korištenje sredstava iz strukturnih fondova.

Uz postizanje boljeg zdravlja i podizanje kvalitete života stanovništva smanjivanjem nejednakosti u zdravlju, što je osnovni cilj ovog projekta, nastojat će se postići i osnaživanje regionalnih stručnjaka iz područja javnog zdravstva za pristup i korištenje strukturnih fondova.

Od 10.-11.09.2012. održan je u Luxemburgu prvi radni sastanak svih sudionika projekta, a Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije na tom su sastanku predstavljale Renata Kutnjak Kiš, dr.med. i Diana Uvodić-Đurić, dr.med.

Na sastanku je predstavnica vodećeg partnera iz Slovenije asist.Tatjana Krajnc-Nikolić,dr.med.,spec.soc.med. predstavila tijek i način provedbe projekta.

U okviru prve faze projekta u tijeku je izrada situacijske analize, tj. kratkog opisa stanja u državi i pojedinoj regiji koji će poslužiti za izradu strateškog plana za smanjivanje nejednakosti u zdravlju. Nakon donošenja akcijskog plana koji će se izraditi u 8 od deset država sudionica, pristupit će se odabiru najvažnijeg cilja iz tog plana i njegovoj pilot implementaciji u praksi. Za širu javnost planira se izraditi tri publikacije koje su namijenjene širenju informacija i ujedno predstavljanju pojedinih faza projekta.

U svrhu edukacije stručnjaka koji sudjeluju u projektu održat će se trening u ožujku sljedeće godine te ljetna škola u rujnu 2013., a planira se i razrada metoda učenja „na daljinu“ (distance learning tool).

Širenje informacija o projektu provodit će se izradom informativnih letaka, biltena te preko internet stranice projekta: www.action-for-health.eu.

Tekst priredile:
Diana Uvodić-Đurić, dr.med.
i Renata Kutnjak Kiš, dr.med.

Fotografije uz članak: