Predstavljena brošura Učinkovito učenje

Predstavljena brošura Učinkovito učenje

Kliknite za pregled brošure

Dana 19.02.2013. godine u 18,00 sati, u Knjižnici i čitaonici grada Preloga predstavljena je brošura “Učinkovito učenje”, koje je izdavač Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije, a autorica Berta Bacinger Klobučarić, psihologinja Zavoda. Brošura o učenju sadrži jezgrovito i jasno prikazane naputke o načinima efikasnog učenja. Izrađena je temeljem uviđene potrebe u radu sa školskom djecom, za unapređenjem ove itekako važne vještine: školska djeca su suočena s velikim obimom školskog gradiva, koje treba što učinkovitije savladati. Brošura je namijenjena kako djeci tako i odraslima – svima zainteresiranima za razvoj vlastite vještine učenja. Također je namijenjena i stručnjacima i roditeljima kao podrška u radu s djecom.

Na predstavljanju brošure sudjelovali su Marina Payerl-Pal, dr. med, ravnateljica Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije, Nina Lesinger, dipl. knjižničar, ravnateljica Knjižnice i čitaonice Grada Preloga, mr. sc. Narcisa Slugan, specijalist školske medicine, Andreja Zadravec Baranašić, dipl. soc. pedagog i Berta Bacinger Klobučarić, prof. psihologije. Predstavljanje brošure bilo je javno te je odaziv bio velik. Osobit interes pokazali su učitelji i nastavnici, odgajatelji te roditelji.

Tijekom promocije brošure istaknuto je kako je proces učenja cjeloživotan; podrazumijeva razvijanje individualnih potencijala, unapređenje kognitivnih procesa i razvijanje koncentracije, što sve posredno djeluje na ostvarivanje osjećaja zadovoljstva, ispunjenosti i samopoštovanja, a što dalje djeluje na pozitivno mentalno zdravlje pojedinca. Radi se o vještini čije je usavršavanje uvelike potrebno za uspješnu prilagodbu u životu. Prikazane su neke strategije jačanja pažnje i konkretne strategije koje pridonose uspješnom upamćivanju. Osobito je bio vrijedan aktivan doprinos publike iznošenjem vlastitih iskustava, ujedno je omogućeno postavljanje pitanja, te rasprava.

Fotografije uz članak: