Poziv na obilježavanje svjetskog dana srca 2010. godine u Svetoj Mariji i Kotoribi

POZIVAMO VAS NA OBILJEŽAVANJE
SVJETSKOG DANA SRCA 2010. GODINE (nedjelja)
u SVETOJ MARIJI I KOTORIBI

Program događanja u Svetoj Mariji:

14:00-14:30- okupljanje ispred Društvenog  doma u Svetoj Mariji

14:30-15:00- uvodni govor domaćina, predstavljanje programa

15:00-15:45-pješačenje do prostora ŠRD Klen

15:45-18:00-medicinsko-rekreativni dio programa na prostoru ŠRD Klen

Medicinski dio programa: mjerenje krvnog tlaka i ostalih parametara u svrhu određivanja rizika za obolijevanje od bolesti srca, pojedinačna kratka edukacija sudionika ovog događaja. U ovom dijelu programa  će sudjelovati budući mladi doktori s Medicinskog fakulteta u Zagrebu.

Sportsko-rekreativni dio programa: pikado, bacanje čunjeva, nogomet na male golove, gađanje mete praćkama i zračnim puškama  i sl.

ORGANIZATORI I PROVODITELJI AKCIJE: studenti medicine iz Međimurske županije i grada Zagreba, Općina Sveta Marija, Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije,  Društvo žena Amalija Kranjec Sveta Marija, Udruga umirovljenika, Vatrogasno društvo Sveta Marija, KUD Ivan Mustač Kantor Sveta Marija, Klub liječenih alkoholičara Zdravi život Sveta Marija

Program događanja u Kotoribi:

14,30-18,00 h – ispred Doma zdravlja u Kotoribi

Medicinski dio programa: mjerenje krvnog tlaka i ostalih parametara u svrhu određivanja rizika za obolijevanje od bolesti srca, pojedinačna kratka edukacija sudionika ovog događaja. U ovom dijelu programa  će sudjelovati budući mladi doktori s Medicinskog fakulteta u Zagrebu.

ORGANIZATORI I PROVODITELJI AKCIJE: budući mladi doktori s Medicinskog fakulteta u Zagrebu, Općina

PRIDRUŽITE NAM SE I BUDITE AKTIVNI !