Nastavlja se provođenje Treninga životnih vještina u Međimurskoj županiji

Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije u suradnji s Povjerenstvom za suzbijanje zlouporabe droga Međimurske županije i  Školskim preventivnim programima sedmu godinu zaredom nastavlja provođenje programa primarne prevencije – Trening životnih vještina, usmjerenog prevenciji  rizičnih ponašanja (pušenja, konzumacije alkohola i zlouporabe droga).

Radi se o programu nove generacije čija se učinkovitost temelji na rezultatima brojnih istraživanja o tome što predstavlja rizične, a što zaštitne faktore u nastanku ovisničkog ponašanja. Osim što informira i djeluje na formiranje stavova o štetnosti sredstava ovisnosti, ovaj program pomaže razvoju samopouzdanja i životnih vještina (donošenje odluka, kontrola ljutnje i anksioznosti, rješavanje sukoba, itd.) potrebnih za odupiranje vršnjačkom pritisku i razvoju ovisničkog ponašanja.

Program je namijenjen učenicima 4., 5., 6. i 7. razreda osnovne škole, a provode ga učitelji (razrednici) u suradnji sa stručnim suradnicima škole, uz podršku stručnjaka iz Djelatnosti za zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti iz Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije koji će osigurati potrebne materijale, edukaciju, superviziju i evaluaciju provođenja programa. Trening životnih vještina nastavlja se provoditi  u svim osnovnim školama u našoj županiji.

Program podržavaju i dijelom financiraju Međimurska županija i Ministarstvo zdravstva RH. Kao i svake godine do sada, provođenje programa najavljeno je stručnim skupom za edukaciju provoditelja programa  koji je održan 28.9.2022. godine u sportskoj dvorani Osnovne škole Belica. Na samom početku sudionike su pozdravili ravnateljica Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije prim. Marina Payerl-Pal, dr. med. spec. te ravnatelj Osnovne škole Belica Antun Žulić, prof.

Gosti predavači na stručnom skupu bili su Hrvoje Handl, dr. med., specijalist psihijatar, subspecijalist psihoterapije, voditelj dnevne bolnice za poremećaje prehrane, Psihijatrijska bolnica „Sveti Ivan“  Jankomir s temom „P, P, P, P“ (pandemija, prehrana, promjene, prilike) i univ. spec. educ. psych. Tatjana Žižek, psihologinja iz Centra za odgoj i obrazovanje Čakovec koja je održala predavanje na temu „Mozak i emocije“.

Nakon dvije godine provođenja online edukacije, stručni skup uživo okupio je brojnu publiku koja je veoma aktivno sudjelovala u svim predavanjima i radionicama priređenim od strane koordinatorice provedbe TŽV-a u Međimurskoj županiji Andreje Zadravec Baranašić, dipl. soc. ped.  i stručnjaka iz Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije.