Živjeti zdravo – 28. rujna 2022. godine dodijeljene nagrade za partnere iz Međimurske županije koji su se uključili u provedbu aktivnosti „Volonteri u parku“

 Zgradi Scheier u Čakovcu, 28. rujna 2022. godine održan je sastanak tima Volonteri u parku, aktivnosti koje se provode u sklopu projekta „Živjeti zdravo“ Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, sufinanciranog sredstvima Europskog socijalnog fonda.

Od samoga početka provedbe projekta 2016. godine, u Perivoju Zrinski u Čakovcu te ponekad i na drugim lokacijama, u organizaciji Zajednice sportskih udruga Čakovca i Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije, proveden je veliki broj aktivnosti koje su doprinijele podizanju svijesti o važnosti provođenja slobodnog vremena vani na otvorenom. Sve su aktivnosti bile zanimljive i zabavne, a prije svega usmjerene prema zdravlju. U aktivnosti su se uključile osobe svih generacija, članovi cijelih obitelji kao i pripadnici vulnerabilnih populacija.

Na početku skupa, sudionicima sastanka se kao domaćin obratila ravnateljica Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije prim. Marina Payerl-Pal, koja je zahvalila Maji Lang Morović, prof., voditeljici aktivnosti Volonteri u parku na nacionalnom nivou, na odličnoj dugogodišnjoj suradnji te je još istaknula kako je najveći teret organizacije podnio Tomica Jakopec, tajnik Zajednice sportskih udruga Čakovca, koji je vrlo uspješno koordinirao aktivnosti te je okupio veliki broj suradnika kojima je prim. Payerl-Pal također zahvalila na angažmanu. Potom se sudionicima skupa obratio Tomica Jakopec, dipl. novinar, tajnik Zajednice sportskih udruga Čakovca, koji je također zahvalio svim suradnicima, kojih je bilo više od 30-tak te je istaknuo kako je prekrasan Perivoj Zrinski u srcu Čakovca kroz aktivnosti Volonteri u parku ponovno oživio te je postao omiljeno okupljalište osoba svih generacija i izvan aktivnosti Volonteri u parku. Dodao je kako ga veseli da ga partneri sami nazivaju sa željom da se i nadalje uključe u aktivnosti Volonteri u parku.

U nastavku sastanka Maja Lang Morović, prof. nas je kratkom prezentacijom podsjetila na brojne vrlo uspješne aktivnosti koje su provedene u Čakovcu te je zahvalila na odličnoj suradnji ravnateljici Zavoda prim. Marini Payerl-Pal, Tomici Jakopecu, odličnom koordinatoru aktivnosti Volonteri u parku u Čakovcu te dr. Renati Kutnjak Kiš, koordinatorici projekta „Živjeti zdravo“ za Međimursku županiju, koja je uvijek na usluzi, a sve u cilju što bolje organizacije različitih aktivnosti projekta.  Maja Lang Morović je još dodala kako veliku zahvalu upućuje i Gradu Čakovcu zbog uspješne koordinacije izgradnje novouređenog parka u Perivoju Zrinski koji je bio otvoren 2021. godine u sklopu projekta „Živjeti zdravo“, a koji nudi dodatne aktivne sadržaje u prelijepom perivoju. Potom su Tomica Jakopec i Maja Lang Morović suradnicima podijelili Zahvalnice koje je Hrvatski zavod za javno zdravstvo dodijelio za sudjelovanje na projektu „Živjeti zdravo“, uspješnu suradnju i izvanredan doprinos očuvanju zdravlja!

Sastanak je završen u veselom ozračju uz zajedničku fotografiju svih sudionika te poruku i zaključak kako će se aktivnosti „Volonteri u parku“ zasigurno i dalje nastaviti provoditi, iako druga faza projekta „Živjeti zdravo“ ove godine završava.

Pripremila: Renata Kutnjak Kiš, dr.med., spec. epidemiolog, koordinatorica projekta „Živjeti zdravo“ za Međimursku županiju