Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije obilježio je Međunarodni dan obitelji

Ujedinjeni narodi su 1994. godine inicirali obilježavanje Međunarodnog dana obitelji – 15. svibnja – želeći pažnju javnosti skrenuti na značaj obitelji. Obitelj je osnovna jedinica društva, obitelj je ishodište pozitivnih vrijednosti i toplih emocija, nositeljica potpore, sigurnosti i uvažavanja, baza osiguranja uvjeta za pravilan razvoj i socijalizaciju djece. Značaj obitelji za razvoj djetetove osobnosti je neupitan: djetetovo funkcioniranje, mentalno zdravlje i prilagodba proizlaze iz odgoja, odnosa u obitelji i prijenosa vrijednosti. Stoga se ističe značaj obitelji kao temeljne vrijednosti društva.

U današnje vrijeme utjecaj obitelji na djecu slabi, a u porastu su svi drugi utjecaji. U nastojanju promicanja važnosti obitelji u odgoju i prenošenju vijednosti djeci, od izuzetne su nam važnosti mogućnosti uključivanja i drugih institucija koje promoviraju obitelj kao zaštitnicu društva. Tako se obilježavanje Dana obitelji baziralo na vrijednoj suradnji s odgojno-obrazovnim sustavom koji u najvećem obuhvatu pokriva djecu i njihove obitelji. Ovogodišnje obilježavanje organizirano je pod nazivom „Dan obitelji i sporta“ 21.05.2014. u suradnji Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije, Osnovne škole Donja Dubrava i Centra za socijalnu skrb Čakovec, podružnice Obiteljski centar kao još jedne neizostavne institucije čija je uloga unapređenje kvalitete života obitelji.

U uvodu su Berta Bacinger Klobučarić i Diana Uvodić-Đurić roditeljima predstavile rad Savjetovališta za djecu i mlade, Centra za ovisnost i Savjetovališta za alkoholom uzrokovane probleme i alkoholizam koji djeluju u okviru Djelatnosti za zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti ZZJZ Međimurske županije. O važnoj ulozi obitelji za zdravi razvoj mlade osobe govorila je Lidija Vinković, dipl. soc. radnica, voditeljica Obiteljskog centra, a Jelena Ptiček, prof. psihologije predstavila je programe koje provodi Obiteljski centar.

Upravo imajući u vidu da je kvalitetna obitelj ona u kojoj roditelji pomažu djeci izgraditi sustav vrijednosti kojim ih uče što je zapravo najvažnije u životu, obilježavanje Dana obitelji bila je prilika za promociju nove brošure Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije, „Svijet oko nas i u nama“, autorice Berte Bacinger Klobučarić, prof. psihologije. Radi se o brošuri koja pruža bazična saznanja o životnim vrijednostima važnima za zdravo odrastanje. Obzirom je enigmatskog karaktera, sadržajno je i formom prilagođena interesima djece u dobi oko 8 do 11 godina.

Drugi dio poslijepodneva ispunile su sportske aktivnosti i takmičenja u kojima su sudjelovali učenici zajedno sa svojim roditeljima.

Kroz druženje u zajedničkim rekreativno-edukacijskim aktivnostima, namijenjenima svoj djeci škole i njihovim roditeljima i članovima obitelji, još jednom je istaknuta uloga obiteljske kohezije u promicanju pozitivnih životnih vrijednosti.

Više o brošuri „Svijet oko nas i u nama“ možete saznati ovdje .

Fotografije uz članak:
Datoteke uz članak:

3.18 MB