Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije i Knjižnica Nikola Zrinski Čakovec su 22. studenog 2013. g. obilježili Dan konvencije o pravima djeteta

Konvencija o pravima djece je usvojena 1989. godine na Općoj skupštini Ujedinjenih naroda, dana 20. studenog. Tog datuma svake godine obilježava se Dan Konvencije o pravima djeteta. Konvencijom se određuju temeljna prava djeteta, pri čemu se prava odnose na svu djecu svijeta. Gotovo su sve vlade svih država svijeta, a među njima i Hrvatska, potpisale i ratificirale Konvenciju. Od odraslih se očekuje zaštita prava djeteta koja mu pripadaju, te alarmiranje odgovarajućih tijela i institucija u slučaju svakog kršenja prava djeteta.

Radionica posvećena obilježavanju Dana Konvencije o pravima djeteta, održana je dana 22.11.2013.g. u prostorijama Knjižnice Nikola Zrinski Čakovec. Sudjelovali su učenici prvih razreda III OŠ Čk. Održavanju radionice pridružio se i dogradonačelnik Grada Čakovca, Romano Bogdan, koji je sa svojim aktivnim učešćem upoznao djecu s nekim njihovim temeljnim pravima animirajući ih kroz aktivnosti prilagođene uzrastu.

Cilj radionice bio je djeci pružiti osnovne informacije o njihovim pravima kako bi ta prava postala dio njihovih življenja, kako bi spoznala razliku između prava i želja, i kako bi ih se potaklo da nauče poštivati prava drugih.

Fotografije uz članak: