Započinje provođenje istraživanja „Europska zdravstvena anketa“ (European Health Interview Survey (EHIS)

U svim zemljama članicama Europske unije provodi se svake pete godine Europska zdravstvena anketa.

U Hrvatskoj će se ove godine provoditi po prvi puta na nacionalnoj razini i to na reprezentativnom uzorku ispitanika u dobi od 15 i više godina. Nositelj istraživanja je Ministarstvo zdravlja, a izvršitelji su Državni zavod za statistiku, Hrvatski zavod za javno zdravstvo i županijski zavodi za javno zdravstvo.

Složenim postupkom odabira, koji je obavio Državni zavod za statistiku, za sudjelovanje u istraživanju je odabrano 3.140 kućanstava, čiji su članovi stariji od 15 godina odabrani kao reprezentativni predstavnici naše države. Odabrana kućanstva su pozivnim pismima obaviještena o istraživanju, a njihovi su članovi zamoljeni da se odazovu pozivu. Odabrana kućanstva će posjetiti ovlašteni anketari koji će temeljem standardiziranog upitnika prikupljati osnovne podatke o kućanstvu te podatke o zdravstvenom stanju članova domaćinstva, korištenju zdravstvene zaštite te svakodnevnim navikama koje utječu na zdravlje. Podaci koji će se prikupiti smatraju se povjerljivima i koristit će se samo u svrhu istraživanja.

Anketiranje će, tijekom mjeseca travnja i svibnja te rujna i listopada, u Međimurskoj županiji provoditi dvije ovlaštene anketarke, koje će svoj status potvrditi identifikacijskom iskaznicom. U pismu poziva upućenom odabranim kućanstvima navedeni su kontakt telefoni službenih osoba iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo kojima se članovi kućanstava mogu obratiti u slučaju bilo kakvih nejasnoća, a mogu se obratiti i u Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije Renati Kutnjak Kiš, dr.med., koja je kontrolor i koordinator istraživanja za Međimursku županiju.

Unaprijed zahvaljujemo svima na sudjelovanju i suradnji,

S poštovanjem,

Voditeljica Djelatnosti za javno zdravstvo
Renata Kutnjak Kiš, dr.med., spec.epidemiolog

Ravnateljica Zavoda
Marina Payerl-Pal, dr.med.,
spec. medicinske mikrobiologije s parazitologijom