Stručni komentari o kretanju zaraznih bolesti (analiza)

Prijavljene zarazne bolesti od 01. -03. mjeseca 2014. godine

Br. Zarazna bolest 01.mj. 02. 03. 04. 05.. 06. 07. 8. 9. 10. 11.
1 Aktivna tuberkuloza 1 1
2 Campylobacteriosis 6 3
3 Difterija
4 Dizenterija
5 Hemor.groznica s bubrež.sindr.
6 Ehinokokoza
7 Enterokolitis 49 48 45
8 Enteroviroze
9 Erizipel 2 3 6
10 Gonorea
11 Gripa 47 115 105
12 Helmintoze/lamblijaza 3 2 1
13 Hepatitis vir. A
14 Hepatitis vir. C
15 Hepatitis vir.B
16 Herpes zoster 10 6 9
17 Hripavac
18 Klamidijaza/SPB 1/-
19 Kozice 48 37 45
20 Legionarska bolest
21 Lyme borelioza 1
22 Meningitis bakter./sepsa -1
23 Meningitis virusni 1
24 Meningoencefalitis krpeljni 1
25 Meningokok. Mening./sepsa//kokcemija 1/- //1
26 Mononukleoza inf. 1 2
27 Nosilaštvo HCV
28 Nosulaštvo HBsAg
29 Toksoplazmoza
30 Parotitis
31 Q groznica
32 Rubeola
33 Salmoneloza 7 1 1
34 Sifilis
35 Streptokokna upala grla 33 54 38
36 Svrab 9 18 8
37 Šarlah 15 3 8
38 Tetanus
39 Tularemija
40 Trovanje hranom
41 Upala pluća 8 9 16
42 Ušljivost glave/tijela 44
43 Encephalitis vir.
44 Leptospiroza
45 HIV
46 EHEC
47 Invaz. bol.uzr.Str.pneumon
UKUPNO 235 307 332                
UKUPNO bez gripe 188 192 227                

Brojevi bolesnih i umrlih od zaraznih bolesti u Međimurskoj županiji na temelju pojedinačnih prijava oboljenja ili smrti od zarazne bolesti od 01. -03.2014. godine dani su u gornjoj tablici.

Tuberkuloza u prvom kvartalu ove godine i dalje pokazuje nižu pojavnost, što je rezultat rada svih zdravstvenih subjekata na provedbi “Nacionalnog programa suzbijanja tuberkuloze”

Također je povoljno stanje skupine spolnih, odnosno spolno prenosivih bolesti: u prvom kvartalu nema prijavljenih bolesti niti syphilisa (0), gonorrhoeje (0), AIDS-a (0);HIV (1).

Varicellae kao tipična dječja kapljična zarazna bolest protiv koje se ne cijepi javljaju se kontinuirano ali u prva tri mjeseca ove godine pokazuju znatno manju učestalost nego prošle godine u istom razdoblju.

Eneterokolitisi u prva tri mjeseca pokazuju veću pojavnost nego u istom razdoblju prošle godine a što je rezultat veće pojavnosti i grupiranja Rota virusnih enterokolitisa u nekoliko kolektiva i obitelji.

Streptokokne bolesti bilježe uobičajeno sezonsko pojavljivanje sa prosječnom učestalošću kao i ranijih godina sa najvećim brojem oboljelih u dječjoj dobi.

Isto tako se bilježi veća učestalost pojave ušljivosti u mjesecu ožujku zbog epidemije iste u jednoj osnovnoj školi. U navedenom razdoblju imali smo zabilježenu nekoliko manjih obiteljskih epidemija svraba , 1 epidemiju ušljivosti u osnovnoj školi te 1 epidemiju rota virusnih proljeva u dječjem vrtiću. Provedene su sve protuepidemijske mjere i nadzor epidemiološke službe.

Rukovoditeljica Djelatnosti za epidemiologiju
Višnja Smilović, dr. med.
spec. epidemiolog