Stručni komentar o kretanju zaraznih bolesti (stručna analiza)

DJELATNOST ZA EPIDEMIOLOGIJU
Prijavljene zarazne bolesti od 01. -06. mjeseca 2014. godine

Broj

Zarazna bolest

01.mj.

02.mj.

03.mj.

04.mj

05.mj.

06.mj

1

Aktivna tuberkuloza

1

1

1

2

Campylobacteriosis

6

3

11

1

3

Difterija

4

Dizenterija

5

Hemor.groznica s bubrež.sindr.

6

Ehinokokoza

1

1

7

Enterokolitis

49

48

45

34

35

10

8

Enteroviroze

9

Erizipel

2

3

6

3

2

5

10

Gonorea

11

Gripa

47

115

105

9

12

Helmintoze/lamblijaza

3

2

1

2

2

1

13

Hepatitis vir. A

14

Hepatitis vir. C

15

Hepatitis vir.B

16

Herpes zoster

10

6

9

8

11

9

17

Hripavac

18

Klamidijaza/SPB

1/-

19

Kozice

48

37

45

46

29

10

20

Legionarska bolest

21

Lyme borelioza

1

6

4

5

22

Meningitis bakter./sepsa

-1

23

Meningitis virusni

1

24

Meningoencefalitis krpeljni

1

3

25

Meningokok. Mening./sepsa

//kokcemija 1/- //1

1/-

26

Mononukleoza inf.

1

2

3

1

3

27

Nosilaštvo HCV

28

Nosulaštvo HBsAg

29

Toksoplazmoza

30

Parotitis

31

Q groznica

32

Rubeola

33

Salmoneloza

7

1

1

3

6

9

34

Sifilis

1

35

Streptokokna upala grla

33

54

38

35

75

44

36

Svrab

9

18

8

3

3

10

37

Šarlah

15

3

8

5

4

1

38

Tetanus

39

Tularemija

40

Trovanje hranom

2

41

Upala pluća

8

9

16

10

5

5

42

Ušljivost glave/tijela

44

56

19

9

43

Encephalitis vir.

44

Leptospiroza

45

HIV

46

EHEC

47

Invaz. bol.uzr.Str.pneumon

1

UKUPNO

235

307

332

225

214+1

123

UKUPNO bez gripe

188

192

227

216

214+1

123

* prijava smrti

Brojevi bolesnih i umrlih od zaraznih bolesti u Međimurskoj županiji na temelju pojedinačnih prijava oboljenja ili smrti od zarazne bolesti od 01. -06.2014. godine dani su u gornjoj tablici.

Tuberkuloza u prvih šest mjeseci ove godine dalje pokazuje značajno nižu pojavnost što je rezultat rada svih zdravstvenih subjekata na provedbi “Nacionalnog programa suzbijanja tuberkuloze”. Prijavljena su svega 3 obooljela od Tbc-a ,dok je u prvih 6 mjeseci prošle godine bilo prijavljenih 11 oboljelih od Tbc-a.

Također je povoljno stanje skupine spolnih, odnosno spolno prenosivih bolesti: u promatranom razdoblju nema prijavljenih bolesti gonorrhoeje (0), AIDS-a (0);HIV (0) a samo je jedna prijava sifilisa.

Varicellae kao tipična dječja kapljična zarazna bolest protiv koje se ne cijepi javljaju se kontinuirano ali u prvih šest mjeseci ove godine pokazuju znatno manju učestalost nego prošle godine u istom razdoblju.

Meningokokni meningitisi se javljaju u prvih šest mjeseci sa većom pojavnošću ( 3 oboljela) nego u istom razdoblju prošle godine ( 0 oboljelih) no bez teških oblika i smrti.

Krpeljni meningoencefalitis: Kao prirodnožarišna zoonoza ta bolest ponovno pokazuje prosječno oboljevanje ( 4 oboljela ) ali za sada manje nego u istom razdoblju prošle godine( 6 oboljelih). Od Lyme borrelioze je u prvih šest mjeseci oboljelo 16 osoba, manje nego u istom razdoblju prošle godine ( 21 oboljeli).

Eneterokolitisi u prvih šest mjeseci pokazuju veću pojavnost nego u istom razdoblju prošle godine a što je rezultat veće pojavnosti i grupiranja Rota virusnih enterokolitisa u nekoliko kolektiva i obitelji.

Salmoneloze se javljaju u prvih šest mjeseci sa većom pojavnošću ( 27 prijavljenih) nego u istom razdoblju prošle godine ( 12 oboljelih) no bez grupiranja i epidemija.

Streptokokne bolesti bilježe uobičajeno sezonsko pojavljivanje sa prosječnom učestalošću kao i ranijih godina sa najvećim brojem oboljelih u dječjoj dobi.

Isto tako se bilježi veća učestalost pojave ušljivosti od ožujka do svibnja zbog epidemija iste bolesti u nekoliko kolektiva.

U prvih šest mjeseci imamo prijavljenu samo 1 smrt od invazivne bolesti uzrokovane Streptokokom pneumoniae.

U navedenom razdoblju imali smo zabilježeno nekoliko manjih obiteljskih epidemija svraba , više manjih epidemija ušljivosti u nekoliko kolektiva te 1 epidemiju rota virusnih proljeva u dječjem vrtiću. Provedene su sve protuepidemijske mjere i nadzor epidemiološke službe.

Rukovoditeljica Djelatnosti za epidemiologiju
Višnja Smilović, dr. med.spec.
epidemiolog