PROVEDBA POSEBNIH MJERA ZA SPREČAVANJE ZARAZNIH BOLESTI U IZVANREDNIM SITUACIJAMA

Kako bi se spriječila pojava epidemija, posebno crijevnih zaraznih bolesti na poplavljenim područjima, i nadalje je potrebno provoditi slijedeće mjere:

 1. Voda iz javnog vodoopskrbnog sustava redovito se kontrolira i za sada je sigurna za ljudsku uporabu.
 2. Voda iz individualnih vodoopskrbnih objekata (bunari, zabite cijevi/pumpe) nije sigurna za ljudsku uporabu.
 3. Vodu za piće koristiti isključivo iz javnog vodoopskrbnog sustava ili originalnu flaširanu vodu.
 4. Temeljito prati ruke sapunom uz tekuću vodu iz javnog vodoopskrbnog sustava i po mogućnosti uz dezinfekciju ruku (sa dezinfekcijskim sredstvom koje se može kupiti u ljekarni).
 5. Čišćenje i dezinfekcija – koristiti sredstva za dezinfekciju (npr. koja sadrže klor – ljekarna) ili sredstva za čišćenje uz dodatak dezinficijensa (trgovina) namijenjena za higijenu u kućanstvima: kuhinjskih radnih površina, kuhinjskog posuđa, pribora, uređaja, pribora za jelo,sanitarnih čvorova, umivaonika, slavina, kvaka, zahodskih školjki, podova predmeta i površina koje koristimo, a bile su u kontaktu s potencijalno zagađenom vodom.
 6. Nakon temeljitog čišćenja stambenog prostora, prostora u objektima za promet i proizvodnju hrane, te objektima za javno okupljanje ljudi, provodi se preventivna obvezna dezinfekcija istih od strane ZZJZ Međimurske županije. Korisniku mjere se izdaje obavijest o provođenju dezinfekcije sa svim potrebnim uputama i kontaktima.
  Dinamika provođenja mjera dezinfekcije bit će usklađena s korisnicima ovisno o stanju objekata nakon povlačenja preostale vode i asanacije prostora. Predviđena je jedna mjera dezinfekcije po kućanstvu, međutim u slučaju potrebe za naknadnom dezinfekcijom korisnik se može obratiti zahtjevom prema ZZJZ Međimurske županije.
 7. Temeljem naloga veterinarskog inspektora ovlašteni izvođač DDD mjera provodi dezinfekciju gospodarskih objekata u poplavljenom području
 8. Koristiti dobro termički obrađenu hranu (kuhanu, pečenu) ili koristiti konzerviranu odnosno tzv „suhu hranu“.
 9. Izbjegavati konzumaciju povrća i voća s poplavljenih područja. Eventualno koristiti povrće koje se može termički obraditi.
 10. U slučaju ozljede,obavezno se javiti se svom liječniku radi zbrinjavanja rane te zbog cijepljenja protiv TETANUSA i potrebne primjene ANTIBIOTIKA
 11. U slučaju pojave simptoma crijevnih zaraznih – mučnine,povraćanja,proljev, povišena temperatura i dr. također se javiti svom liječniku uz napomenu da su s poplavljenog područja.
 12. ZZJZ Međimurske županije predlaže provedbu obvezne preventivne deratizacije svih domaćinstava, javnih površina i društvenih objekata u poplavljenom naselju i okolnih otvorenih vodotoka.
 13. Obvezna preventivna deratizacija će se provesti od strane ovlaštenog izvođača DDD mjera , nakon povlačenja vode te asanacije poplavljenih područja – temeljitog čišćenja okućnica, gospodarskih objekata i javnih površina, odvoženja naplavljenog smeća i ostalog otpada kao i uklanjanje uginulih životinja.

Djelatnost za epidemiologiju:
Višnja Smilović,dr.med. spec. epidemiologije