Protuepidemijske mjere za sprečavanje crijevnih zaraznih bolesti na poplavljenim područjima uz rijeku Dravu

Kako bi se spriječila pojava epidemija, posebice crijevnih zaraznih bolesti na poplavljenim područjima, potrebno je provoditi slijedeće mjere:

1. Voda iz javnog vodoopskrbnog sustava redovito se kontrolira i za sada je sigurna za ljudsku uporabu.

  • Voda iz individualnih vodoopskrbnih objekata (bunari, zabite cijevi/pumpe) nije sigurna za ljudsku uporabu.
  • Vodu za piće koristiti isključivo iz javnog vodoopskrbnog sustava ili originalnu flaširanu vodu.

2. Temeljito pranje ruku sapunom uz tekuću vodu iz javnog vodoopskrbnog sustava i po mogućnosti uz dezinfekciju ruku (sa dezinfekcijskim sredstvom koje se može kupiti u ljekarni).

3. Čišćenje i dezinfekcija – koristiti sredstva za dezinfekciju (npr. koja sadrže klor – ljekarna) ili sredstva za čišćenje uz dodatak dezinficijensa (trgovina) namijenjena za higijenu u kućanstvima :

  • kuhinjskih radnih površina, kuhinjskog posuđa, pribora, uređaja, pribora za jelo
  • sanitarnih čvorova, umivaonika, slavina, kvaka, zahodskih školjki, podova
  • predmeta i površina koje koristimo, a bile su u kontaktu s potencijalno zagađenom vodom.

4. Temeljito čišćenje podrumskih, odnosno stambenih poplavljenih prostorija nakon povlačenja vode.

 

5. Koristiti dobro termički obrađenu hranu (kuhanu, pečenu) ili koristiti konzerviranu odnosno tzv „suhu hranu“.

6. Izbjegavati konzumaciju povrća i voća s poplavljenih područja. Eventualno koristiti povrće koje se može termički obraditi.

7. Nakon povlačenja vode potrebno provesti sanitaciju poplavljenih područja – uklanjanje uginulih životinja, te provesti obveznu protuepidemijsku deratizaciju od strane ovlaštenih osoba.

 

Djelatnost za epidemiologiju:
Lidija Vrbanec Megla, dr. med.
spec.epidemiolog