PREDMET: POZIV NA DOSTAVU PONUDA – Postupak jednostavne nabave oznake BN 08/2020 – telekomunikacijske usluge

PREDMET: POZIV NA DOSTAVU PONUDA,

-Postupak jednostavne nabave oznake BN 08/2020

ZZJZ Međimurske županije kao Naručitelj ovim putem poziva na dostavu ponuda za telekomunikacijske usluge (javne govorne usluge u pokretnoj i nepokretnoj mreži) prema troškovniku i dokumentaciji koja se nalazi u prilogu.

 

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO

MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

Zastupano po ravnateljici

Prim.Marini Payerl-Pal,dr.med.

 

Prilog:

  1. uputa za pripremu i podnošenje ponude
  2. tehnička specifikacija (za nepokretnu i pokretnu mrežu)
  3. troškovnik

 

Datoteke uz članak:
Upute za pripremu i podnošenje ponude
Tehnička specifikacija – nepokretna mreža
Tehnička specifikacija – pokretna mreža
Troškovnik ZZJZ MŽ