PRO Health for Roma – edukativne radionice

Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije u okviru projekta PRO Health for Roma  održao je edukativne radionice s djecom, mladima i ostalim zainteresiranim mještanima u dva romska naselja 25. i 26.08.2020.

Radionicu na temu “Prva pomoć” prezentirala je Marija Prekupec, dipl.med.techn. ukazujući na važnost pravovremenog pružanja prve pomoći u cilju spašavanja života ili sprećavanju invaliditeta kao i u pridržavanju načela pružanja prve pomoći.
Radionicu na temu “Prevencija i gašenje požara” održao je Dejan Jurović, bacc.med.techn., upoznavajući zainteresirane s važnošću prevencije požara te načinima gašenja požara.