POZIV NA PREGOVARANJE U PREGOVARAČKOM POSTUPKU JAVNE NABAVE BEZ PRETHODNE OBJAVE, BR. EMV-2/15

Naručitelj Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije kreće u pregovarački postupak javne nabave DIJAGNOSTIČKA  SREDSTAVA:

  1. a) Kazeta za  molekularnu  dijagnostiku klamidije

b)Kit za uzimanje vaginalno/endocervikalnih briseva za molekularnu dijagnostiku klamidije

  1. c) Kit za urin za molekularnu dijagnostiku klamidije
  2. d) Kazeta za molekularnu dijagnostiku humanog papiloma virusa
  3. e) Komplet za uzimanje briseva s četkicom
  4. f)  Puferirana  otopina za transport uzorka
  5. g) Kazeta za  molekularnu  dijagnostiku bakterijskih karbapenemaza

h)Kit za uzimanje uzoraka za molekularnu dijagnostiku bakterijskih karbapenemaza

koja su kompatibilna s uređajem za molekularnu dijagnostiku CE-GXIV-2N3-6 GENEXPERT IV-2SITES.

 

Datoteke uz članak:
Poziv na pregovaranje u pregovaračkom postupku javne nabave za nabavu dijagnostičkih sredstava kompatibilnih ss uređajem za molekularnu dijagnostiku CE-GXIV-2N3-6 GENEXPERT IV-2SITES.
dokumentacija za nadmetanje