„Hodanjem do zdravlja“ i 8. županijska konferencija „Živjeti zdravo“

Smanjenje kvalitete života, dugo i najčešće doživotno trajanje, invaliditet, prijevremena smrtnost i visoki troškovi za zdravstveni sustav, glavne su karakteristike kroničnih nezaraznih bolesti koje u razvijenim zemljama svijeta, ali i u Republici Hrvatskoj čine oko tri četvrtine pobola i pomora. Značajan porast stopa pobola i pomora u posljednjih par desetljeća posljedica su prirodnog kretanja stanovništva s rastućim brojem starijih osoba u ukupnoj populaciji, zatim sedentarnog načina života, izloženosti stresu i drugim životnim navikama štetnim po zdravlje.

 

Stoga je u sklopu Nacionalnog programa „Živjeti zdravo“, Hrvatski Zavod za javno zdravstvo u suradnji s županijskim zavodima te uz pokroviteljstvo Ministarstva zdravlja, pokrenuo provođenje županijskih konferencija s ciljem inteniziviranja aktivnosti na području promicanja zdravlja te prevencije kroničnih nezaraznih bolesti.

 

Prva konferencija je bila održana 27. listopada 2014. godine u Virovitici, a 7. studenog (ponedjeljak), u dvorani Tehnološko-inovacijskog centra Međimurje u Čakovcu, održana je 8. županijska konferencija „Živjeti zdravo“.  Konferencija se održavala uz pokroviteljstvo Ministra zdravlja Republike Hrvatske, prim. Siniše Varga, a pozdravni govor i predavanje na konferenciji u Čakovcu održao je doc.dr.sc. Korolija-Marinić Dragan, pomoćnik ministra zdravlja. Pozdravne riječi, skupu je u ime domaćina i jednog od organizatora konferencije uputila prim. Marina Payerl-Pal, dr.med., ravnteljica Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije. Na konferenciji su još sudjelovali i v.d.ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo prim.dr.sc.Ranko Stevanović, dr.med., koji je pozdravio skup, te doc. dr.sc. Danijela Štimac koja je govorila o Strateškom planu smanjenja soli u prehrani. Pozdravne riječi skupu je uputio i župan Međimurske županije Matija Posavec.  Brojne preventivne aktivnosti, koje provodi Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije, predstavile su prim. Marina Payerl-Pal, dr.med., ravnateljica Zavoda te Renata Kutnjak Kiš, dr.med., voditeljica Djelatnosti za javno zdravstvo.

 

Potom su bili predstavljeni brojni drugi primjeri dobre prakse različitih subjekata, s kojima Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije uspješno surađuje već dugi niz godina: „Iskustvo Čakovečkih mlinova – smanjenje udjela soli u pekarskim proizvodima“, mr. Zvijezdana Horvat-Štefulj, dipl.ing., voditeljica laboratorija Čakovečkih mlinova; „Promicanje zdravog stila života u ordinaciji liječnika obiteljske medicine“, Vlatka Pleh, dr.med.spec.obiteljske medicine, specijalistička ordinacija obiteljske medicine; „Prekogranična suradnja u promicanju pravilne prehrane i tjelesne aktivnosti“, prim.mr.sc. Branislava Belović, dr.med., spec.socijalne medicine i pedijatrije, Nacionalni inštitut za javno zdravje – Območna enota Murska Sobota;“Prikaz aktivnosti Školskih preventivnih programa u Međimurskoj županiji“, Andreja Zadravec Baranašić, dipl.defektolog – socijalni pedagog; „Programi i aktivnosti Međimurskog saveza sportske rekreacije „Sport za sve“ Čakovec“, Marijan Vugrinčić, tajnik Saveza; „Promicanje tjelesne aktivnosti u lokalnoj zajednici“ – Udruga sportske rekreacije „Sport za sve“ Mala Subotica, Ljiljana Šipuš, predsjednica Udruge i Valentin Šipuš, voditelj sportsko-rekreativnih aktivnosti; „Bazeni bez barijera“ i projekt „Zdravi prijevoz za čisti okoliš u gradu Čakovcu“, Miodrag Novosel, univ.spec.men.sporta, direktor GP Ekom d.o.o.; „Sportsko-rekreativne aktivnosti Društva Naša djeca Čakovec“, Gordana Šoltić Siladi, predsjednica Društva; „Prikaz preventivnih aktivnosti Društva Naša djeca Prelog“, Maja Slaviček, mag.prim.educ. i Marija Grabant, mag.phil.; „Škola u pokretu“ – Srednja škola Čakovec, voditeljice Ivana Juranko i Brigita Prstec; „Kuharske radionice“ – suradnja ZZJZ Međimurske županije i Srednje škole Prelog, Vlado Turek, stručni učitelj kuhanja; „Provedba kampanje MenCare – uključivanje očeva u brigu o djeci“, Elvis Kralj; „Sportom protiv ovisnosti – preventivne aktivnosti Klubova liječenih alkoholičara“, Mladen Odić, dr.med.spec., dopredsjednik Saveza KLA Međimurja. Ravnateljica Zavoda, prim. Marina Payerl-Pal je svima njima zahvalila na uspješnoj i plodonosnoj dugogodišnjoj suradnji.

 

Pokrovitelji konferencije bili su Međimurska županija te gradovi Čakovec, Prelog i Mursko Središće.

U subotu prije konferencije, 05.12.2015. godine u 9,45h, bila je održana akcija „Hodanjem do zdravlja“ u koju se uključilo oko450n sudionika svih dobnih skupina, a posebno brojni bili su srednjoškolci. Sudionici akcije su brzom šetnjom prošli gotovo 4 kilometra, a cilj je bio u predvorju sportske dvorane Graditeljske škole Čakovec, u čijem su predvorju bile organizirane različite sportsko-rekreativne aktivnosti uz ponudu zdravih zalogaja i napitaka koje su pripremali učenici Srednje škole Prelog pod vodstvom stručnog učitelja kuharstva Vlade Tureka. Zagrijavanje sudionika prije šetnje vodila je Lana Križarić iz Međimurskog saveza sportske rekreacije „Sport za sve“, a vodila je i aerobik nakon što su hodači stigli u sportsku dvoranu Graditeljske škole Čakovec. Sportsko-rekreativne aktivnosti u Graditeljskoj školi  organizirali su još i korisnici Doma za starije i nemočne osobe Čakovec te Društvo naša djeca Prelog.

 

Kronične nezarazne bolesti veliki su i rastući javnozdravstveni problem, kako zbog velikog udjela u ukupnoj i prijevremenoj smrtnosti tako i zbog utjecaja na smanjenu kvalitetu života odnosno nastanka invalidnosti. Stoga su ukupni troškovi za pojedinca, obitelji, zdravstvene fondove, čitavu društvenu zajednicu i države u cjelini sve veći, te one s punim pravom zahtjevaju biti na vrhu ljestvice prioriteta svake države, a i lokalnih zajednica.

 

Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije, uz multidisciplinarni i multisektorski pristup, provodi brojne javnozdravstvene akcije, programe i projekte u cilju promicanja zdravlja i zdravog stila života, te prevencije, ranog otkrivanja i kontrole kroničnih nezaraznih bolesti pa se rado uključio i u aktivnosti Nacionalnog programa „Živjeti zdravo“.

 

Ravnateljica Zavoda: prim.Marina Payerl-Pal, dr.med., spec. medicinske mikrobiologije i parazitologije

Renata Kutnjak Kiš, dr.med., spec. epidemiolog, voditeljica Djelatnosti za javno zdravstvo

Diana Uvodić-Đurić, dr.med., spec. školske medicine, voditeljica Djelatnosti za zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti

 

O nacionalnom programu „Živjeti zdravo“

Još 2003. godine započela je provedba Nacionalnog programa „Živjeti zdravo“ pod nadzorom tadašnjeg Ministarstva zdravstva i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Ministarstvo zdravlja i Hrvatski zavod za javno zdravstvo 2014. godine su organizirali nastavak provedbe ovog programa koji djelovanjem u zajednici nastoji informirati, educirati i senzibilizirati građane Republike Hrvatske svih dobnih skupina o pozitivnim aspektima zdravih stilova života – pravilnoj prehrani, tjelesnoj aktivnosti, prevenciji debljine, smanjenju prekomjerne tjelesne mase, smanjenju pobola od kroničnih nezaraznih bolesti (kardiovaskularne bolesti, tumori, dijabetes tip II, kronične opstruktivne plućne bolesti, mentalne bolesti). U provedbi ovog Nacionalnog programa sudjeluju međuresorna tijela državne uprave i druge institucije.

 

Programi i aktivnosti Nacionalnog programa „Živjeti zdravo“ usmjereni su poboljšanju zdravlja cijele populacije jer djelovanjem u lokalnoj zajednici nastoje informirati, educirati i senzibilizirati građane svih dobnih skupina o pozitivnim aspektima zdravih stilova života. Pet komponenti ovog programa koje uključuju pojedine projekte su: Zdravstveno obrazovanje (projekt Poligoni, projekt 10′ vježbanje, Preporučeni jelovnici za osnovne i srednje škole), Zdravstveni turizam (projekt Hodanjem do zdravlja), Zdravlje i prehrana (projekt Preporučuje Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ), Program pravilne prehrane u školama), Zdravlje i radno mjesto (projekt Tvrtka prijatelj zdravlja) i Zdravlje i okoliš (projekt Volonteri u parku). Ciljana populacija Nacionalnog programa su: djeca i mladi, osobe srednje i starije dobi, općenito – osobe s povećanim bihevioralnim i biomedicinskim čimbenicima rizika.

Očekivani javnozdravstveni doprinosi Nacionalnog programa „Živjeti zdravo“ su: senzibilizacija građana o potrebi očuvanja zdravlja, mijenjanje promjenjivih loših životnih navika, smanjenje pobola od kroničnih nezaraznih bolesti i porast udjela zdravih građana u ukupnoj populaciji Republike Hrvatske.

Fotografije uz članak: