Međunarodni dan borbe protiv zlouporabe droga i nezakonitog prometa drogama – 26.6.2024. obilježen promotivnom akcijom u romskom naselju u Kvitrovcu pod motom „Dokazi su jasni: investirajte u prevenciju!”

Ovogodišnji Međunarodni dan borbe protiv zlouporabe droga i nezakonitog prometa drogama –  26.6.2024.  Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije u suradnji s Povjerenstvom za suzbijanje zlouporabe droga Međimurske županije i Policijskom upravom međimurskom, obilježio je terenskom akcijom u romskom naselju Kvitrovec.

Uz podjelu edukativnih materijala svim zainteresiranim građanima bio je omogućen izravan kontakt sa stručnjacima koji se bave prevencijom i tretmanom problema ovisnosti u Djelatnosti za zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije te s preventivnim policijskim službenicima iz Policijske uprave međimurske.

Svojim su sudjelovanjem podršku akciji dali  Predsjednik povjerenstva za suzbijanje zlouporabe droga Međimurske županije Josip Grivec, zamjenik župana, ravnateljica Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije prim. Marina Payerl-Pal, dr. med.,  predstavnik naselja Zlatko Kalanjoš te predstavnici medija.

 

Od proglašenja u Glavnoj skupštini Ujedinjenih naroda 1987. godine, svake se godine 26. lipnja obilježava kao Međunarodni dan borbe protiv zlouporabe droga i nezakonitog prometa drogama s ciljem jačanja svih struktura i institucija koje doprinose smanjenju ovog problema i rade na uspostavljanju društva u kojem neće biti zlouporabe droga.

Zlouporaba droga jedan je od najvažnijih javnozdravstvenih problema današnjice u cijelom svijetu, a sve veća dostupnost i raznolikost ponude droga donosi nove izazove i iskušenja.

 

Prema podacima  UNODC World Drug Report 2023. godine zlouporaba droga u stalnom je porastu. Procjenjuje se da je broj korisnika porastao s 240 milijuna u 2011. godini na 296 milijuna u 2021. godini (5,8 %  populacije u dobi od 15. do 64. godine),  što predstavlja porast od 23% u odnosu na prethodno desetljeće.

Europsko izvješće o drogama za 2024. godinu potvrđuje da su i u Europskoj uniji dostupnost i potražnja droga na veoma visokoj razini. Na tržištu se pojavljuje sve širi spektar droga visokog stupnja čistoće i potentnosti. Droge se pojavljuju u brojnim novim oblicima, mješavinama i kombinacijama, često i pod krivim nazivom, tako da su potrošači izloženi visokom riziku od trovanja i/ili predoziranja.

Kanabis je i dalje najčešće konzumirana nezakonita droga u Europi. Važno je naglasiti da proizvodi od kanabisa postaju sve snažniji i raznolikiji, što se direktno odražava na zdravlje konzumenata. Ne čudi stoga što je 2021. godine u Europi 97 000 konzumenata uključeno u neki oblik liječenja ovisnosti zbog problema povezanih s uporabom kanabisa.

Poseban izazov za javno zdravlje predstavljaju novi proizvodi od kanabisa, a raste i dalje  proizvodnja novih sintetičkih droga u Europi. U 2023. godini prijavljena je 41  nova psihoaktivna tvar, čime je broj novih psihoaktivnih tvari koje prati EMCDDA narastao na 930.

Sve je veća potražnja za kokainom koji je u ponudi sve jeftiniji, jačeg djelovanja te time njegova konzumacija raste među marginaliziranim skupinama društva. Primjetan je rast potražnje i korištenja raznih vrsta sintetskih stimulansa (amfetamin, metamfetamin, ecstasy), kao i sve veća raznolikost na tržištu opioida. Značajno smanjenje proizvodnje opijumskog maka dovelo je do smanjenja dostupnosti heroina u Europi, te je otvorilo prostor za trgovinu novim sintetskim opioidima i drugim novim psihoaktivnim tvarima.

 

U Hrvatskoj je svaka četvrta odrasla osoba barem jednom u životu konzumirala neku ilegalnu drogu, a prema podacima ESPAD istraživanja, među hrvatskim učenicima u dobi od 15-16 godina, njih 21,5 % je probalo neku ilegalnu drogu.

Sa stopom od 202,4 liječena ovisnika na 100 000 stanovnika u dobi od 15.-64. godine Međimurska županija još uvijek je  ispod hrvatskog prosjeka (239,4) po broju liječenih ovisnika.

U tretmanu Djelatnosti za zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije u 2023. godini bilo je 118 ovisnika.

Većinu liječenih ovisnika čine, kao i prošlih godina, ovisnici o opijatima, a u broju novopridošlih ovisnika, prednjače ovisnici o marihuani. Broj  ovisnika o opijatima stabilan je već nekoliko godina, a zabilježeno je da u sustav ulazi značajno više novih neopijatskih ovisnika.

I dalje se uočava značajan problem korištenja sintetskih kanabinoida, posebno među romskom populacijom, te kombiniranje sredstava ovisnosti s alkoholom. Zamjećuje se i  učestalije korištenje marihuane i stimulansa među mladima.

 

Kako bi svoje aktivnosti i usluge tretmana približio krajnjim korisnicima, Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije pokrenuo je rad Mobilnog savjetovališta za probleme mentalnog zdravlja i probleme s ovisnostima u dva najveća romska naselja Parag i Kuršanec, a unatrag desetak godina organiziraju se terenske akcije u romskim naseljima kako bi se stanovnici informirali o djelovanju stručnih službi koje se bave rješavanjem problema ovisnosti,  te im se olakšala dostupnost stručnjaka i skratio put do traženja i dobivanja pomoći.

Tekst pripremila: Diana Uvodić-Đurić, dr. med.