Preporuke za zaštitu od velikih vrućina i Protokol o postupanju

Visoke ljetne temperature već su u punom mahu, a još nas čeka i nekoliko toplinskih
valova, stoga ovim putem skrećemo pozornost na iste. Važno je biti spreman i upoznati
se s najvažnijim uputama za zaštitu od vrućina i svih posljedica koje toplinski valovi
mogu ostaviti, a posebno od toplinskog udara.

HZJZ je na svojoj web stranici objavio preporuke za ponašanje tijekom velikih vrućina, a
koje možete vidjeti na linku u nastavku https://www.hzjz.hr/sluzba-zdravstvena-
ekologija/preporuke-za-ponasanje-tijekom-velikih-vrucina/

Na stranici Ministarstva zdravstva dostupan je i Protokol o postupanju kod velikih vrućina – https://zdravlje.gov.hr/programi-i-projekti/nacionalni-programi-projekti-i-strategije/protokoli/1566