U radionici projekta “Pričaonica” djeca učila kako savladati strah

U brizi o djetetu koje je darovito, često je fokus usmjeren na akademske potrebe i postignuća, dok se manje pažnje posvećuje emocionalnom proživljavanju i socijalnim potrebama. Kao rezultat, socijalno-emocionalne kompetencije darovite djece mogu odstupati vršnjačkih. Stoga je projekt Pričaonica u svoj sadržaj i aktivnosti uklopio pričanje priča upravo darovitoj djeci, pri čemu su teme priča bazirane na emocijama.

U projekt su uključena darovita i potencijalno darovita djeca članovi igraonice “Zvjezdice” u DV Cipelica. Dana 10.04.2019. g. održana je radionica na temu emocije straha. Radionicu su vodile Eleonora Glavina, psihologinja vrtića, zatim odgajateljica Dijana Majerski, te psihologinja Zavoda za javno zdravstvo MŽ Berta Bacinger Klobučarić.

U razgovoru o emociji straha djeca su navodila čega se sve boje, pri čemu su iznosili neke realne situacije i priče. Glumili su strah i pokazivali uplašena lica. Učili su kako se suočavati sa strahom i kako ga razriješiti. Radili su Drvo straha’ crtajući na lišće ono čega se boje, te ‘Drvo hrabrosti’ – crtajući načine za prevladavanje strahova i načine pokazivanja hrabrosti. Na kraju su izrađivali vlastite amajlije, odnosno kamenčić snage i hrabrosti, kao simboliku hrabrosti u nošenju sa strahovima. Amajlije su ponijeli kućama.

Priča koja je bila uklopljena u radionicu bavi se strahom od kritike, vikanja i kazne: “Slonicu je strah vikanja i kazne”, autorica Tatjane Gjurković i Tee Knežević.

Djeca su naučila razumjeti svoje strahove, učila strategije da ih prevladaju, te su kroz radionicu osnaživala osjećaj sigurnosti.

Fotografije uz članak: