Stručni sastanak i radionica „Patronažne sestre u provedbi nacionalnih programa ranog otkrivanja raka“

U Zavodu za javno zdravstvo Međimurske županije je 25.11.2015. godine održan stručni skup i radionica namijenjena patronažnim sestrama Doma zdravlja Čakovec pod nazivom „Patronažne sestre u provedbi nacionalnih programa ranog otkrivanja raka“.

Hrvatski zavod za javno zdravstvo je pokrenuo niz novih aktivnosti za provedbu mjera Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka. Između ostaloga, s namjerom da se intenzivira provođenje prevencijskih programa što bliže krajnjim korisnicima; našim građanima, dio aktivnosti je usmjeren k patronažnim službama Domova zdravlja.

S tim u vezi, stručna radna grupa imenovana od strane Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo je izradila brošuru pod nazivom „Patronažne sestre u provedbi nacionalnih programa ranog otkrivanja raka“ koja je namijenjena usavršavanju patronažnih sestara, a uključuje i konkretne upute potrebne za prevencijsko djelovanje na terenu.

Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije je i do sada uspješno surađivao s Patronažnom službom Doma zdravlja Čakovec, a sve sa ciljem što boljeg odaziva i kvalitetne provedbe nacionalnih programa ranog otkrivanja raka dojke, debelog crijeva i raka vrata maternice u Međimurskoj županiji.

No, uvijek je moguće učiniti još više i još bolje te je stoga Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije, na poziv i inicijativu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, organizirao stručni skup i radionicu namijenjenu patronažnim sestrama Doma zdravlja Čakovec.

Stručni skup pod nazivom „Patronažne sestre u provedbi nacionalnih programa ranog otkrivanja raka“ je održan 25.11.2015. godine od 12-14,30 sati u predavaonici zdravstvenog odgoja našeg zavoda. Skupu su se odazvale sve patronažne sestre (njih 19) koje rade na području Međimurske županije.

 

U prilogu je pdf s dnevnim redom stručnog skupa.

Fotografije uz članak:
Datoteke uz članak:
Dnevni red stručnog skupa
296.38 kB