“Pričaonica” u DV Cipelica

Program “Pričaonica”, kojeg već godinama zajednički provode Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije – Djelatnost za zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti i Dječji vrtić Cipelica, ovu pedagošku godinu svoje aktivnosti usmjerava na rad s darovitom i potencijalno darovitom djecom koja čine skupinu “Zvjezdice” u Dječjem vrtiću Cipelica. Socijalno okruženje darovite i potencijalno darovite djece često je usmjereno na poticanje razvoja kognitivnih sposobnosti dok se ostali aspekti razvoja zanemaruju, primjerice razvoj socio-emocionalnih kompetencija, a što je važan razvojni zadatak koji se mora naučiti. Upravo je upravljanje emocijama i stjecanje prosocijalnog ponašanja cilj aktivnosti u radu Pričaonice.

Na radionici održanoj 06.04.2022.

, s djecom grupe „Zvjezdice“ tema je bila emocionalno opismenjavanje s ciljem razumijevanja koje situacije izazivaju koje emocije i shvaćanja socijalnih situacija. Tijekom igre se stvorila prilika za iznošenje vlastitih socijalnih i emotivnih iskustava, uz istovremeno poticanje i narativnog aspekta. U aktivnosti koristila se IGRA EMPATIJA – edukativni materijal financiran iz projekta „I zutra z vupežom: izazovi promjena – program usmjeren unapređenju mentalnog zdravlja, prevenciji i liječenju ovisnosti u Međimurskoj županiji“.

Radionicu su vodile psihologinja Eleonora Glavina (Dječji vrtić Cipelica), psihologinja Berta Bacinger Klobučarić (Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije), te Dijana Majerski, odgajatelj (Dječji vrtić Cipelica).