PREDMET- POZIV NA DOSTAVU PONUDA, – Postupak jednostavne nabave oznake BN 02/2018

PREDMET: POZIV NA DOSTAVU PONUDA,

-Postupak jednostavne nabave oznake BN 02/2018

– GRUPA 1. Mikrobiološke kulture-dehidrirani mediji, – 72.205,00 kn bez

PDV-a

GRUPA 2. Mikrobiološke kulture-gotove podloge, 120.209,00 kn bez PDV-a

GRUPA 3. Mikrobiološke kulture- za pohranjivanje sojeva i uzgoj kvasnica, 7.040,00 kn bez PDV-a

.

U privitku ovog poziva je dokumentacija za nadmetanje i troškovnici.

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO

MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

Zastupano po ravnateljici

Prim.Marini Payerl-Pal,dr.med.

 

Datoteke uz članak:
Poziv na dostavu ponuda
Dokumentacija za nadmetanje
Mikrobiološke kulture