Pozivamo Vas na obilježavanje 9. hrvatskog Dana mimoza (23.01.2016.godine – subota)

Dan mimoza u Hrvatskoj obilježava se u sklopu Europskog tjedna borbe protiv raka vrata maternice (23.-30. siječnja), a u organizaciji udruge “Zdravka” i Hrvatske lige protiv raka.

Nacionalni program ranog otkrivanja raka vrata maternice u Hrvatskoj je usvojen na sjednici Vlade Republike Hrvatske još 2010. godine, a njegova provedba je započela krajem 2012. godine, te će se ovom prigodom posebno motivirati žene na uključivanje u taj program. Simbolikom nježnog cvijeta nastoji se senzibilizirati javnost o važnosti edukacije, cijepljenja i ranog otkrivanja raka vrata maternice.

 

I ove će se godine u Čakovcu, kao i u ostalim mnogobrojnim gradovima Hrvatske organizirati Dan mimoza, gdje će se prodavati grančice mimoza, dijeliti edukativni materijali i davati savjeti. Novac prikupljen prodajom namijenjen je rehabilitaciji članica Kluba „Vita“ i edukaciji članova Županijske lige protiv raka Čakovec.

 

Prema podacima Registra za rak Republike Hrvatske, od invazivnog raka vrata maternice u Hrvatskoj je 2013. godine oboljelo 339 žena, a od neinvazivnog karcinoma (carcinoma in situ – CIN III) još 343 žene. Prema istom izvoru, u 2013. godini u Međimurskoj županiji 4 žene su oboljele od invazivnog, a 23 žene od neinvazivnog raka vrata maternice. U 2014. godini, u Hrvatskoj je od raka vrata maternice umrlo 130 žena, a u Međimurskoj županiji 6 žena.

 

Zbog relativno visokog pobola od raka vrata maternice, čestog početka razvoja bolesti u mlađoj odrasloj dobi, mogućeg kroničnog tijeka, narušavanja kvalitete života kako bolesnica tako i njihovih obitelji, te značajnog udjela u korištenju zdravstvene zaštite, edukacija o mogućnostima prevencije i ranog otkrivanja raka vrata maternice predstavlja jednu od prioritetnih javnozdravstvenih akcija, kako u svijetu, tako i u nas.

Radujemo se Vašem dolasku!

 

Predsjednik Županijske lige                                              Ravnateljica Zavoda

     protiv raka Čakovec

prim. Hussein Saghir, dr.med.                                      prim. Marina Payerl-Pal, dr.med.

Fotografije uz članak: