Postupak bagatelne nabave oznake BN 06/2017 – LABORATORIJSKI REAGENSI (boje, alkoholi, kiseline, lužine, soli i šećeri)

ZZJZ Međimurske županije kao Naručitelj ovim putem poziva Vas dostaviti ponudu za Laboratorijske reagense po grupama.

U privitku ovog poziva je dokumentacija za nadmetanje i troškovnici.

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO

MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

Zastupano po ravnateljici

prim.Marini Payerl-Pal,dr.med.

Datoteke uz članak:
Poziv na dostavu ponuda
Troškovnik