Obilježavanje Međunarodnog dana borbe protiv zlouporabe droga i nezakonitog prometa drogama, 26. lipnja

Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije, Djelatnost za zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti, svake godine obilježava 26. lipnja, Međunarodni dan borbe protiv zlouporabe droga i nezakonitog prometa drogama. To je dan kad se diljem svijeta organiziraju aktivnosti u postizanju cilja smanjivanja pojavnosti ovisnosti u društvu, i taj dan je prilika da se sveukupnoj javnosti ukaže na jedan od vodećih javnozdravstvenih problema današnjice, a obilježava se od 1987. godine odlukom Generalne skupštine Ujedinjenih naroda.

Zlouporaba sredstava ovisnosti vodeći je uzrok obolijevanja i smrtnosti kod mladih, povezan s brojnim nesrećama, duševnim poremećajima i bolestima te drugim zdravstvenim i socijalnim problemima te rizičnim ponašanjima.

Procjenjuje se da je otprilike 83 milijuna ili 28,9 % odraslih osoba (u dobi od 15 do 64 godine) u Europskoj uniji barem jedanput tijekom života probalo nezakonite droge. Nadalje, procjenjuje se da je 17,4 milijuna mlađih odraslih osoba (u dobi od 15 do 34 godine) tijekom prethodne godine konzumiralo droge (16,9 %), pri čemu je to navelo dvostruko više muškaraca (21,6 %) nego žena (12,1 %). Kanabis je nezakonita droga koju najčešće konzumiraju osobe svih dobnih skupina. Prema izvješću Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama bilježi se dakle, smanjenje broja novih heroinskih ovisnika, ali i dalje je veoma visoka uporaba kanabisa, a posebno zabrinjava pojava i korištenje novih sintetičkih droga.

Iz podataka hrvatskog nacionalnog Registra osoba liječenih zbog zlouporabe psihoaktivnih droga koji se vodi pri Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo, vidljivo je da je u Hrvatskoj u 2020. godini bilo na liječenju zbog ovisnosti 5478 osoba, što je za 20% osoba manje nego prethodne godine, a njih 556 se javilo na liječenje prvi put. Smanjenje se pripisuje utjecaju pandemije COVID-19 na korištenje zdravstvenih usluga.

Eksperimentiranje psihoaktivnim sredstvima već dugi niz godina počinje u dobi od oko 16 godina. Prosječno se prvo uzimanje heroina događa u dobi od 20,1 godina, a prvo intravenozno u dobi od 21,2 godine.

Stopa liječenih osoba zbog ovisnosti o opijatima u odnosu na 100 000 stanovnika u dobi od 15.-64. godine za Hrvatsku iznosi 190,6.

Najvišu stopu liječenih ovisnika koji su ovisni o opijatima imala je Zadarska (488,1), zatim Istarska županija (451,7), Šibensko-kninska (369,7), Splitsko-dalmatinska (287,6), Primorsko-goranska (284,4), Dubrovačko-neretvanska (252,5) te Grad Zagreb (211,3)

Međimurska županija je sa stopom liječenih ovisnika od 157,5 ispod hrvatskog prosjeka.

Unatrag desetak godina, broj liječenih ovisnika u našoj županiji stagnira i kreće se oko 100 (u 2020. godini bilo je 109 osoba ). Iako je naša županija još uvijek ispod hrvatskog prosjeka po broju liječenih opijatskih ovisnika, to naravno ne znači da taj problem kod nas ne postoji. Bilježi se javljanje ovisnika o heroinu, marihuani i drugim sredstvima, a kod mnogih je zabilježeno i istovremeno uzimanje više vrsta droga, često uz alkohol.

Zamjećuje se  učestalije korištenje marihuane među mladima, posebno među srednjoškolskom populacijom.

I dalje se uočava značajan problem korištenja „novih droga“ te kombiniranje sredstava ovisnosti s alkoholom.

Prevenciju i tretman ovisničkih ponašanja obavlja Djelatnost za zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije u kojoj uz stalno zaposleni tim kojeg čine specijalistica školske medicine – subspecijalistica alkoholizma i drugih ovisnosti – adiktolog, psihologinja i prvostupnik sestrinstva, kao vanjski suradnici rade i psihijatar – subspecijalist alkoholizma i drugih ovisnosti – adiktolog, dvije socijalne pedagoginje i socijalna radnica. Radi se o službi otvorenog tipa za koju nije potrebna uputnica, a kontakt se može ostvariti putem telefona 040 314 400 i 099 222 1 888.

Iako je rad s ovisnicima i njihovo liječenje neizostavni dio borbe protiv zlouporabe droga, ne smijemo zaboraviti da borba protiv droge mora započeti puno prije početka institucionalnog ili  izvanbolničkog liječenja. Izuzetno je rijetka pojava da put u ovisnost započne nekom od ilegalnih droga. Prekomjerno pijenje alkohola i pušenje u mladih najčešće su onaj prvi korak ka drugim oblicima rizičnih ponašanja pa tako i eksperimentiranju s ilegalnim sredstvima ovisnosti.

Neophodan je edukativni preventivni rad s mladima i njihovim roditeljima na usvajanju znanja o štetnosti sredstava ovisnosti i usvajanja zdravih stilova života. Obilježavanje ovog važnog dana stoga je upriličeno približavanjem struke javnosti: susretom i razgovorima sa stanovnicima romskog naselja Kotoriba, pri čemu su podijeljeni edukativni i promotivni materijali, te je omogućeno savjetovanje sa stručnjacima koji se bave problemom ovisnosti.

Diana Uvodić-Đurić, dr.med. specijalist školske medicine, subspecijalist alkoholizma i drugih ovisnosti

Berta Bacinger Klobučarić, prof. psihologije