“Muškarci kao pružatelji brige i uključeni očevi”

U Čakovcu 24.03.2015. g. održana edukacijska radionica

Muškarci kao pružatelji brige i uključeni očevi

Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije bio je domaćin stručnog skupa Muškarci kao pružatelji brige i uključeni očevi, kojeg je organizirao inicijativom i suradno s Organizacijom mladih Status M. Članovi Organizacije mladih Status M ujedno su bili i voditelji skupa. Radilo se o edukativnoj radionici o inovativnom pristupu radu s muškarcima vezano za njihovo aktivno uključenje u brigu oko djece, kao i o njihovom aktivnom uključenju glede prevencije nasilja i rodne ravnopravnosti.

Radionica je dio globalne kampanje pod nazivom MenCare, u koju se Organizacija mladih Status M aktivno uključuje u suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo Međimurske županije. Cilj kampanje Men Care je promoviranje uključenosti muškaraca kao ravnopravnih, nenasilnih očeva i pružatelja skrbi djeci, kako bi postigli blagostanje obitelji.

Otprilike četiri od pet muškaraca diljem svijeta postat će očevi u nekom trenutku života; skoro svi muškarci imaju neku povezanost s djecom u ulozi braće, ujaka, djedova, učitelja, trenera ili jednostavno prijatelja. Niz indikatora dokazuje da zainteresirano i odgovorno očinstvo i sudjelovanje muškaraca u životu njihove djece pozitivno utječe na žene, djecu i na same obitelji. Ovi utjecaji uključuju odnose ravnopravnosti, osnaživanje žena i nenasilje. Uključivanje muškaraca i mladića u aktivno funkcioniranje obitelji je pitanje moralnosti, ali i pitanje pravde, također je ekonomska nužnost i pravni imperativ.

U radionici, koja je održana dana 24.03.2015. godine u Čakovcu, je sudjelovao niz stručnjaka iz područja zdravstva, odgojnoobrazovnog sustava, socijalne skrbi i drugih sustava, koji imaju ulogu u raznim društvenim slojevima uključenosti u rad s obiteljima, čime se osigurala dimenzija multidisciplinarnosti. Ciljevi radionice bili su prikazati specifičnosti rada i edukativne metodologije s muškarcima, započeti proces izgradnje kapaciteta u zajednici, i postaviti platformu za provođenje kampanje MenCare.

tekst priredila: Berta Bacinger Klobučarić, psiholog

Fotografije uz članak: