Godišnje izvješće o izvršenim obveznim imunizacijama u 2014.godini

Prikazani su podaci o najvažnijim rezultatima provedbe obveznog Programa cijepljenja u Međimurskoj županiji – jedne od najopsežnijih i navrjednijih preventivnih zdravstvenih akcija u cijeloj Hrvatskoj.

Dosadašnja provedba Nacionalnog programa obveznog cijepljenja u Hrvatskoj postigla je izvrsne uspjehe u suzbijanju zaraznih bolesti. Za održavanje povoljnih učinaka ove najučinkovitije masovne preventivne mjere nužan je daljnji nastavak tog rada.

Iz godišnjeg izvješća o obveznim imunizacijama za 2014. godinu je ponovno vidljivo da smo zajedničkim radom uspjeli osigurati zakonom propisani cjepni obuhvat za sve primovakcinacije i revakcinacije osim za cijepljenje protiv tetanusa u starijoj dobi. Na tom se polju moraju uložiti dodatni napori za poboljšanje uz osiguranje svih uvjeta za provođenje istih .

Važno je još jednom naglasiti da se cijepljenjem štiti pojedinac i cjelokupno stanovništvo te se spašavaju životi. Zaštita od zaraznih bolesti cijepljenjem temeljno je pravo svakog čovjeka pa tako i djeteta što je i potvrdio Ustavni sud RH.

Rukovoditeljica Djelatnosti za epidemiologiju

Višnja Smilović,dr.med.

spec. epidemiologije

 

Datoteke uz članak: