Centralno financiranje specijalizacija Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije

Centralno financiranje specijalizacija Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije

Naziv projekta:

Financiranje specijalizacija ZZJZ Međimurske županije – Projekat odobren u sklopu Ograničenog poziva Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. – C5.1.R3.-I1.01 Centralno financiranje specijalizacija – Kodni broj Ugovora: NPOO.C5.1.R3-I1.01.0046

Razdoblje provedbe projekta:

09.03.2020. – 09.03.2028.

Opis projekta:

Provedbom projekta Zavodu za javno zdravstvo Međimurske županije omogućit će se specijalističko usavršavanje ukupno 3 doktora medicine, i to: specijalističko usavršavanje iz epidemiologije, specijalističko usavršavanje iz školske i adolescentne medicine i specijalističko usavršavanje iz kliničke mikrobiologije.

Ciljevi projekta:

Cilj provedbe projekta su specijalistička usavršavanja za tri doktora medicine u Zavodu za javno zdravstvo Međimurske županije. Ulaganje u specijalističko medicinsko osposobljavanje će doprinijeti kvalitetnijoj dostupnosti zdravstvene zaštite svim građanima s područja Međimurske županije, kao i dostatnom kapacitetu mreže javnog zdravstva.

Ukupna vrijednost projekta:

563.509,25 EUR

Iznos bespovratnih sredstava:

563.509,25 EUR

 

NPOO – ZZJZ MŽ