Zbirna prijava oboljenja – smrti od gripe

​​U 12. tjednu, od 21.03.-27.03.2016. u našoj županiji imamo 20 prijava oboljenja od gripe.
Ukupno prijavljenih oboljelih od gripe od 21.12.2015. – 27.03.2016. – 312 osoba.