U okviru programa Trening životnih vještina u Međimurskoj županiji održana je online edukacija provoditelja

U svim međimurskom osnovnim školama, za učenike od 4. do 6. razreda, petu godinu zaredom provodi se Trening životnih vještina. Radi se o programu primarne prevencije rizičnih ponašanja (pušenja, konzumacije alkohola i zlouporabe droga i nasilja) koji se temelji na razvoju osobina i uvježbavanju vještina koje su se u istraživanjima pokazale važnima u odupiranju rizicima. Program se provodi u suradnji Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije, Povjerenstva za suzbijanje zlouporabe opojnih droga Međimurske županije i Školskih preventivnih programa, a ove godine je njime obuhvaćeno oko 3600 učenika.

Radionice u okviru Treninga životnih vještina provode učitelji i stručni suradnici u školama koristeći pri tome Priručnike za nastavnike s uputama za provođenje radionica i Radne bilježnice za svakog učenika, čije je tiskanje omogućila Međimurska županija.

Kako bi se osigurala i održala kvaliteta provođenja, u sklopu programa redovito se provode edukacije provoditelja. Zbog aktualne epidemiološke situacije vezano uz pandemiju novog koronavirusa, ove je godine početkom listopada održan online stručni skup pod nazivom „Trening životnih vještina u pandemijskom ozračju – mogućnosti i izazovi“.

U uvodnom dijelu sudionike edukacije pozdravile su ravnateljica Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije, prim. Marina Payerl-Pal, dr. med. te državna tajnica i predsjednica Povjerenstva za suzbijanje zlouporabe droga Međimurske županije Sandra Herman, univ.oec.spec.

Informacije o školskim preventivnim programima i aktualnosti i novosti u ovogodišnjem ciklusu radionica u okviru TŽV-a iznijela je Andreja Zadravec Baranašić, dipl. soc. ped., županijska koordinatorica školskih preventivnih programa i koordinatorica projekta Trening životnih vještina, a Diana Uvodić-Đurić, dr. med. spec. školske medicine, subspecijalist alkoholizma i drugih ovisnosti-adiktolog, predstavila je Trening životnih vještina provoditeljima koji se ove godine prvi put u njega uključuju.

Obzirom da se radi o dokazano učinkovitom programu čije se provođenje redovito evaluira, Berta Bacinger Klobučarić, profesorica psihologije iz Djelatnosti za zaštitu mentalnog zudravlja, prevenciju i izvanbolničko liječnje ovisnosti, predstavila je procese i rezultate evaluacije TŽV-a.

Sudionici su se upoznali sa Specifičnostima provođenja radionica u doba pandemije koronavirusa, o čemu je govorila psihologinja mr. sc. Tatjana Žižek iz Centra za odgoj i obrazovanje Čakovec. Poseban osvrt na razvoj i jačanje životnih vještina u vrijeme pandemije dala je prof.dr.sc. Gordana Buljan Flander, klinička psihologinja i psihoterapeutkinja, ravnateljica Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba, koja je održala predavanje pod nazivom: A kako su djeca? Psihološka otpornost djece u jeku pandemije.

Provedba Treninga životnih vještina ogledni je primjer važnosti dobre multisektorske suradnje u lokalnoj zajednici. Međimurska županija osigurava dio financijske i organizacijske podrške preko Povjerenstva za suzbijanje zlouporabe droga. Zavod za javno zdravstvo preko projekta Ministarstva zdravstva osigurava drugi dio financijske podrške, a nezamjenjiva je njegova uloga u pružanju stručne i organizacijske podrške provoditeljima. Sve to ipak ne bi bilo ostvarivo bez temeljito razvijene mreže školskih preventivnih programa te entuzijazma svakog pojedinog provoditelja (učitelja i stručnog suradnika u školama). Nakon četiri školske godine provođenja programa posebno nas ispunjava dobra prihvaćenost radionica među djecom koja koriste naučene vještine i prilikom drugih školskih i izvanškolskih aktivnosti.
Fotografije uz članak: