Sistematski pregled učenika 1. razreda srednje škole

Djelatnost školske medicine započinje sa sistematskim pregledima učenika 1. razreda srednje škole, šk. god. 2017./2018. prema slijedećem rasporedu:mr.sc. Narcisa Slugan, dr.med.

tel: 312-157

EKONOMSKA: 30.5.-04.7.2018.

GIMNAZIJA: 05.7.-20.7.2018. i 16.8.-28.8.2018.

Marija Ivanović, dr.med.

tel: 386-836

GOSPODARSKA: 02.7.- 11.7.2018. i  20.7.-24.7.2018.

Zrinka Zvornik Legen, dr.med.

tel: 386-831

TIOŠ: 11.6.-15.6.2018. i 09.7.-20.7.2018.

SŠ. ČAKOVEC: 18.6.-20.6.2018. te 02.07. i 06.07.2018.

Diana Uvodić Đurić, dr.med.

tel: 386-830

GOC: 12.6.-10.7.2018.

SŠ. PRELOG: 11.7.-13.7.2018. i 06.08.-10.08.2018.

Molimo učenike da sa sobom na sistematski pregled donesu svu medicinsku dokumentaciju.

U slučaju sprječenosti javite se na gore navedene brojeve telefona radi dobivanja novog termina.