REZULTATI NATJEČAJA „Pješke ili biciklom na posao“(05.09.-23.09.2011)

Danas (10.10.2011. godine) je u Zavodu za javno zdravstvo Međimurske županije održana konferencija za medije tijekom koje su dodjeljene glavne nagrade vezane uz natječaj „Pješke ili biciklom na posao“ koji u suradnji s Gradskim bazenima u Čakovcu organiziramo već četvrtu godinu.

REZULTATI NATJEČAJA „Pješke ili biciklom na posao“(05.09.-23.09.2011)

PRIJAVLJENIH: 173 SUDINIKA ; od toga je 156 biciklista (48 muškaraca i 108 žena) koji su prošli 22. 678,7 km i 17 pješaka (6 muškaraca i 11 žena) koji su prošli 1.272,4 km.

Zajedno su u vrijeme akcije biciklisti i pješaci prošli 23.951,1 km.

NAGRAĐENI SUDIONICI U KATEGORIJI BICIKLISTA:

 1. TOMISLAV ŠARIĆ           Strahoninec, Poljska 13         (bicikl)
 2. MIHAEL ŠTORGA            Nedelišće, Čakovečka 20/a  (poklon bon-400kn)
 3. DRAGA TRSTENJAK        Peklenica, Živice 28               (pedometar)

NAGRAĐENI SUDIONICI U KATEGORIJI PJEŠAKA:

 1. BLAŽENKA ŠOLTIĆ           Čakovec, Tina Ujevića 18        (bicikl)
 2. ZDRAVKO NOVAK            Strahoninec, Cvjetna  4          (poklon bon-400kn)
 3. IVANKA JENEŠ                  Čakovec, Mihovljanska 59      (pedometar)

NAGRAĐENI SUDIONICI SIGURNOSNE OPREME ZA PJEŠAKE I BICIKLISTE(dobit će ih poštom)

 1. DAMIR HORVAT            Kotoriba, Nikole Tesle 39
 2. SILVIJA KOŠTARIĆ         Čakovec, Ljudevita Gaja 6
 3. KATARINA KUPEC         Čakovec, Dr. Vinka Žganca 48
 4. HRVOJE NOVAK            Pribislavec, Braće Radića 92
 5. TEREZIJA FUNDAK        Kotoriba, Međimurska 7
 6. ROZINA ČREP                Domašinec, Glavna 52
 7. MARIJA VUK                  Čehovec 206
 8. ŠTEFANIJA ŠIMUNIĆ    Prelog, Antuna Mihanovića 51
 9. NIKOLA ŠOLTIĆ             Križovec 29
 10. SILVANA IVAČIĆ            Pribislavec, Ivana Gorana Kovačića 7

IZVLAČENJE SE ODVIJALO U PRISUTNOSTI ORGANIZATORA, SPONZORA , DIPL.IUR.Nikoline Maksimović-Đukec i ČLANOVA KOMISIJE U SASTAVU:

 1. DRAŽEN SINKO             dipl. ing KOMET d.o.o Prelog
 2. LJILJANA MIHALEC       trgovina MIHALEC „BECIKLIN“ Prelog i Čakovec
 3. ZVONIMIR TARADI       načelnik OPĆINE BELICE

Svi sudionici nagradnog natječaja imaju pravo na jednodnevno kupanje na Gradskim bazenima koje mogu realizirati do 31.12.2011. Na recepciji bazena nalazit će se popis sudionika natječaja.

Najveći broj prijeđenih kilometara  u toku akcije zabilježen je kod RENATA NOVAK iz Čakovca koji je prošao 816 km i nagrađen je simboličnom nagradom.

STRUKTURA PRIJAVLJENIH SUDIONIKA PO SPOLU:

SPOL

BICIKLISTI

PJEŠACI

UKUPNO

MUŠKI   48   (30,8%)   6   (35,3%)   54   (31,2%)
ŽENSKI 108   (69,2%) 11   (64,7%) 119   (68,8%)
UKUPNO 156 17 17

STRUKTURA PRIJAVLJENIH SUDIONIKA PO DOBI:

DOB

BICIKLISTI

PJEŠACI

UKUPNO

DO 29 30   (19,2%) 1   (5,9%) 31   (17,9%)
30-49 88   (56,4%) 9   (52,9%) 97   (56,1%)
50> 38   (24,4%) 7   (41,2%) 45   (26,0%)
UKUPNO 156 17 173

STRUKTURA PRIJAVLJENIH SUDIONIKA PO UDALJENOSTI DO POSLA U KM:

UDALJENOST U KM

BICIKLISTI

PJEŠACI

UKUPNO

DO 5 KM 112   (71,8%) 16   (94,1%) 128   (74,0%)
>5KM   44   (28,2%)   1   (5,9%)   45   (26,0%)
UKUPNO 156 17 173

STRUKTURA PRIJAVLJENIH SUDIONIKA PO STRUČNOJ SPREMI:

STRUČNA SPREMA

BICIKLISTI

PJEŠACI

UKUPNO

NSS   15   (9,6%)   0   (0%)   15   (8,7%)
SSS 102   (65,4%) 11   (64,7%) 113   (65,3%)
VŠS   21   (13,5%)   3   (17,6%)   24   (13,9%)
VSS   18   (11,5%)   3   (17,6%)   21   (12,1%)
UKUPNO 156 17 173

STRUKTURA PRIJAVLJENIH SUDIONIKA PO PROSJEČNOJ UDALJENOSTI U KM:

PROSJEČNA UDALJENOST U KM

BICIKLISTI

PJEŠACI

UKUPNO

  860,15  (5,5 km) 78,2  (4,6km)  38,2 (2,4 km)   938,35   (5,4 km)
UKUPNO  156 17 173

Medijan za pješake iznosi 2,5km.

STRUKTURA PRIJAVLJENIH SUDIONIKA PO DOSPIJEĆU PRIJAVA:

 

BICIKLISTI

PJEŠACI

UKUPNO

e-mail 64     (41,0%) 8    (47,0%)   72   (41,6%)
poštom 92     (59,0%) 9    (53,0%) 101   (58,4%)
UKUPNO 156 17 173

Nagrade su osigurali Komet d.o.o. Prelog, Trgovina Mihalec «Beciklin» Prelog i Čakovec, Ljekarna Čakovec, Gradski bazeni Čakovec, Općina Belica,Nacionalni program sigurnosti cestovnog prometa te Agromeđimurje d.d.

 

Organizatori:

Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije

Gradski bazeni Čakovec

Fotografije uz članak: