Propisivanje vježbanja u liječničkoj praksi-tečaj za liječnike

U subotu, 25.04.2015. godine u Zavodu za javno zdravstvo Međimurske županije održan je prvi poslijediplomski tečaj za liječnike „Propisivanje vježbanja u liječničkoj praksi“. Cilj tečaja bio je informiranje liječnika primarne zdravstvene zaštite o značaju tjelesne aktivnosti i vježbanja u zaštiti i unapređenju zdravlja te prevenciji kroničnih nezaraznih bolesti te poticaj da pri kontaktu s pacijentima uključe savjete o tjelesnoj aktivnosti i upućivanje na vježbanje. Predavači su bili istaknuti stručnjaci Fitnes učilišta i ZZJZ Međimurske županije (organizatora skupa): prof. dr. sc. Stjepan Heimer doc.dr.sc. Marija Rakovac, Renata Kutnjak Kiš, dr.med. i Matija Dunaj, prof.. Hrvatska liječnička komora prihvatila je ovaj tečaj kao oblik permanentnog usavršavanja.

Tijekom tečaja, liječnici su se upoznali s koristima tjelesne aktivnosti za zdravlje i o načinima propisivanja tjelesnog vježbanja, vodeći računa o sigurnosti vježbača. Također su im predstavljeni postupci dijagnostike zdravstvenog fitnesa i standardi kvalitete fitnes centara koji su kompetentni za prihvat i rad s upućenim pacijentima u provođenju programa aktivnosti prilagođenog njihovom zdravstvenom i funkcionalnom statusu. Stoga tečaj doprinosi ostvarenju suradnje liječnika i fitnes stručnjaka u primjeni zdravstveno usmjerene tjelesne aktivnosti (ZUTA-e). Suradnja stručnjaka iz zdravstvenog sektora i fitness centara u primjeni ZUTA-e, predstavlja višestranu dobitnu kombinaciju i za zdravstvo i za centre, a posebno za građane, korisnike takve suradnje. Vjerujemo da će prikazani principi naći svoje mjesto u rutinskoj praksi liječnika i kineziologa i da će se na taj način realizirati stavovi i smjernice Svjetske zdravstvene organizacije i drugih vodećih organizacija s ovog područja, a sve u cilju unapređenja zdravlja i prevencije brojnih kroničnih nezaraznih bolesti koje su na vrhu ljestvice pobola i umiranja. Naime, nedovoljna tjelesna aktivnost je 4. vodeći čimbenik rizika za ukupnu smrtnost te 6. rizični čimbenik za izgubljene godine zdravog života. Zbog toga pojedinci i čitava zajednica plaćaju visoku cijenu (1,5-3% direktnih zdravstvenih troškova se može pripisati nedovoljnoj tjelesnoj aktivnosti). Organizacijom ovog tečaja, željeli smo dati svoj doprinos u cilju smanjenja globalnog opterećenja kroničnim nezaraznim bolestima, a zahvaljujemo i sudionicima na interesu i njihovom doprinosu te se veselimo budućoj suradnji.

 

Ravnatelj Fitnes učilišta                                                                Ravnateljica Zavoda

Matija Dunaj, prof.                                                             prim. Marina Payerl-Pal, dr.med.

Fotografije uz članak: